اخذ اقامت از طریق ازدواج در قبرس

اخذ اقامت از طریق ازدواج در قبرس دارای چه شرایطی است ؟ مراحل و چگونگی اخذ اقامت از طریق ازدواج در قبرس با یک تبعه ی قبرسی چگونه است ؟ ازدواج با تبعه ی قبرسی دارای چه مزایا و معایبی است ؟ چگونه میتوان از طریق اخذ اقامت از طریق ازدواج در قبرس با تبعه ی قبرسی اقامت دائم کشور جمهوری قبرس را بدست آورد؟ آیا در خصوص اخذ اقامت از طریق ازدواج در قبرس سوالاتی در ذهن شما وجود دارد؟  آیا اخذ اقامت از طریق ازدواج در قبرس روشی مطمئن برای دریافت تابعیت کشور جمهوری قبرس است ؟

جشن ازدواج مدنی و قانونی در جمهوری قبرس:

قرارداد ازدواج مدنی در جمهوری قبرس از سال 1923 معتبر می باشد و به عنوان روشی ساده برای بسیاری از زوجها از سراسر دنیا شناخته شده که میتوانند این رویداد مهم را در ایام تعطیلات خود در خاک کشور جمهوری قبرس برگزار کنند. اشخاصی که می خواهند واقعه ی ازدواج خود را در خاک جمهوری قبرس ثبت قانونی نمایند ، باید زیر نظر مقررات قانون ازدواج 104 (l) که در سال 2003 میلادی به منظور برگزاری جشن ازدواج در جمهوری قبرس وضع شده اقدام نمایند و برای عمل به این منظور ، زوجین پس از ورود به خاک کشور جمهوری قبرس بایستی شخصا به افسر ازدواج شهرداری که انتخاب این افسر به اختیار خود زوجین می باشد و رعایت یکسری از تشریفات خاصی که قبل از ثبت ازدواج در جمهوری قبرس لازم است مراجعه نمایند. این مقاله متعلق به موسسه ی مشاوره ایMIE است.

 روشی که برای ثبت ازدواج دایم باستی در خاک جمهوری قبرس دنبال شود :

الف) به عنوان اولین قدم در خصوص ثبت واقع ی ازدواج دایم در خاک کشور جمهوری قبرس ، زوجین علاقه مند به ثبت این واقع در کشور جمهوری قبرس باید مدارک شناسایی حقوق خود را که شامل گذرنامه و گواهی تولد (شناسنامه) در اختیار افسر ازدواج منتخب خود قرارداده و در راستای پر کردن فرم مشترکی به نام فرم اطلاعات ازدواج بر اساس اطلاعات و مشخصات مندرج در گذرنامه ی خود در نزد افسر ازدواج مزبور اقدام نمایند. این مقاله متعلق به موسسه ی مشاوره ای MIE است.

ب) در همان زمان هر یک از دوطرف باید یک اظهارنامه در راستای ادای سوگند و اعلام آن نزد افسر ازدواج منتخب خود مبنی بر اینکه پیش از ثبت واقعه ی ازدواج در خاک جمهوری قبرس هر یک از طرفین عقد ازدواج مذکور هیچ منع و اکراه قانونی در این مورد نداشته و با رضایت و علاقه مندی کامل در خصوص ثبت عقد ازدواج مذکور در جمهوری قبرس اقدام به عمل می آورند را تکمیل نمایند (انجام چنین عمل قانونی از جمله ملزمات دولت جمهوری قبرس است و عدم انجام این مورد از ثبت واقعه ی ازدواج در خاک جمهوری قبرس جلوگیری به عمل می آورد ).

ج) افراد علاقه مند به ثبت ازدواج دایم در خاک جمهوری قبرس باید مدارکی را نیز که نشان دهنده ی این امر است که این زوجین قبلا با هم ازدواج نکرده اند را نیز به افسر ازدواج منتخب خود ارائه نمایند ، با این حال اگر افسر ازدواج مزبور هیچگونه شک و شبهه ای در مورد صحت و یا اصالت ارائه شده از سوی افراد علاقه مند به ثبت ازدواج در خاک جمهوری قبرس را یافت ننمود ویا اگر افراد علاقه مند به ازدواج مزبور قادر به ارایه ی چنین سندی به وی نشده باشند (همانن اتباع کشور بریطانیا) افسر ازدواج منتخب زوجین علاقه مند ازدواج دایم در جمهوری قبرس از آنها میخواهد که با حضور در دادگاه محلی نسبت صحت ادعای عدم ازدواج قبلی بین خود ادای سوگند نمایند ، با این حال زنان مطلقه با ارایه ی حکم طلاق خود و زنان بیوه با ارائه ی گواهی مرگ شوهر خود و حضور هر دو نوع زوجه ی مذکور ( منظور مطلقه و بیوه ) در دادگاه محلی در راستای ادای استشهاد مبنی بر عدم ازدواج بعد از وقایع مذکور (طلاق و مرگ شوهر سابق) می توانند در خصوص ثبت ازدواج جدید در خاک کشور جمهوری قبرس اقدام نمایند.

توجه : برای ساکنین ایالات متحده ی امریکا ، اظهارنامه ی بدون ازدواج یا استشهاد از زن مطلقه باید تکمیل و محضری (ثبت رسمی ) و پس از آن باید توسط یک ابستل مهر قانونی شود.

توجه 2 : توصیه می شود که برای دریافت هرگونه توضیحات بیشتر در خصوص گواهی که افراد علاقه مند به ثبت ازدواج در خاک جمهوری قبرس هستند به افسر ازدواج منتخب خود واقع در شهرداری منطقه ی مزبور مراجعه نمایند.

د) هنگامیکه تشریفات قانونی فوق تکمیل شد ، ازدواج افراد علاقه مند به ازدواج در جمهوری قبرس بایستی در ظرف 15 روز در اولین فرصت ممکن صورت بگیرد ویا حداکثر در ظرف 3 ماه این واقع ی مهم به ثبت برسد .

اگر به هر دلیلی ازدواج مزبور در مدت حداکثری تعیین شده توسط دولت جمهوری قبرس (یعنی همان حداکثر 3 ماه ) صورت نپذیرد ، زوجین باید مقام دولتی مزبور را از این مهم مطلع نمود و کلیه ی اقدامات قانونی انجام گرفته از سوی زوجین متقاضی ثبت ازدواج دائم در کشور جمهوری قبرس از درجه ی اعتبار ساقط است. در واقع افراد علاقه مند به منظور داشتن یه ازدواج مدنی و قانونی در کشور جمهوری قبرس ، باید حدود 20 روز در کشور مزبور سکنی گزینند و هزینه ای برابر 128.15 یورو معادل 75 پوند قبرس را بپردازند.

ه) در صورت وجود ضرورت ویا در صورتیکه زوجین علاقه مند به ثبت ازدواج در خاک جمهوری قبرس تمایل به ثبت سریع تر ازدواج دائم خود را در جمهوری قبرس داشته باشند می توانند با پرداخت هزینه ی بیشتری معادل 281.90 یورو به مامور منتخب ثبت ازدواج خود نسبت به ثبت ازدواجشان در ظرف 2 الی 3 روز کاری در خاک جمهوری قبرس اقدام نمایند در ضمن این مقاله متعلق به موسسه ی مشاوره ای MIE است.

افراد زیر 18 سال :

اگر هر دو طرف علاقه مند به ازدواج در خاک جمهوری قبرس ، که یک بیوه باشد یا   نباشد و زیر هجده سال سن داشته باشد، نیاز به اجازه کتبی از پدر، و یا اگر او فوت کرده و یا ناتوان است نیازمند رضایت، مادر وی میباشد، اگر هر دو مرده اند و یا ناتوان می باشند ارائه ی رضایت برای ثبت ازدواج، از سرپرست قانونی مانند حزب، باید به افسر ازدواج منتخب زوجین ارائه شود. این مقاله متعلق به موسسه ی مشاوره ای MIE است.

مجازات در نظر گرفته شده برای اظهارات نادرست درراستای ثبت ازدواج در جمهوری قبرس : باید به این مهم اشاره کرد که هر فردیکه آگاهانه اقدام به ارائه ی اطلاعات ساختگی یا درج اطلاعات نادرست در هر اعلامیه ی قانونی ، گواهی یا سندی  را که مورد نیاز توسط قانون شناخته شده را نماید ، مسئول حبس در نظر گرفته شده برای آن خواهد بود . مراسم مذهبی :یک ازدواج مدنی  و قانونی ممکن است یا توسط افسر ازدواج منتخب زوجین جشن گرفته شود، و یا توسط یک وزیر ثبت شده ازطرف دین در کلیسای مورد نظر طرفین. در این حالت تمام اقدامات باید درهمانند روش قانونی در شهرداری به دنبال شود، اما مراسم مذهبی را می توان در یک کلیسا برگزار نمود همه مقدمات لازم با وزیر ثبت نام و کلیسا باید توسط افراد علاقه مند انجام پذیرد.لازم به ذکر است که وزرای هر مذهب یا فرقه باید ثبت نام شده در دفتر ثبت ویژه ی این امر که در وزارت کشور نگهداری میشود شده باشند. این مقاله متعلق به موسسه ی مشاوره ای MIE است.

گواهی ازدواج :زن و شوهری که ازدواج رسمی در خاک کشور جمهوری قبرس را انجام داده اند با یک گواهی ازدواج راهی خانه ی بخت خود می شوند ولیکن با اینحال چنانچه زوجین برای تضمین درخواست چند رونوشت دیگر از گواهی مزبور را نمایند هزینه ی ارائه ی هر برگ گواهی برای آنها معادل 13.65 یورو برای هر نسخه خواهد بود. از دست دادن اصل، موضوع یک کپی واقعی از گواهی ازدواج:در مورد از دست دادن اصل گواهی ازدواج و یا اگر شما نیاز به نسخه های بیشتری از سند ازدواج خود را دارید، می توانید نسخه ای از گواهی ازدواج صحیح صادرشده ، توسط شهرداری که در آن مراسم مدنی و قانونی صورت گرفته را توسط طرف های ذینفع از طریق شهرداری به طور مستقیم تماس بگیرید. (اطلاعات موجود در https://www.ucm.org.cy تماس بگیرید).   ابستل (Apostille):از آنجا که در بسیاری از موارد، جشن ازدواج مدنی و قانونی مربوط به زوجینی از سراسر جهان می باشد، اخذ امر فوق ممکن است نیاز به “Apostilled”، با توجه به لایحه ی (ابستل) کنوانسیون 1961 اکتبر 5، نیاز به ثبت نام برای اسناد دولتی خارجی باشد. بنا بر کنوانسیون تسهیل گردش اسناد عمومی   در کشور عضو این کنوانسیون و در یکی دیگر از حزب دولت به کنوانسیون الحاق شده نیز اجرا می شود.برای مشاهده ی جدول کلیه ی دولتهای الحاق شده به ابستل به لینک زیر مراجعه کنید :https://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41.   توجه : اگر کشور ملی شما یکی از اعضای قرارداد کنوانسیون ابستل است ، هزینه ی تهیه ی گواهی ابستل توسط وزارت دادگستری و نظم عمومی جمهوری قبرس برای متقاضی معادل 3.42 یورو خواهد بود. حال اگر کشور ملی شما عضوی از کنوانسیون مزبور نباشد پرداخت مبلغ فوق الاشعار قانونی نخواهد بود. کپی اسنادی که باید به سفارت ارسال شود :همچنین باید اشاره به این مهم نیز  نمود که، با توجه به قانون، اگر هر یک از طرفین به ازدواج در نظر گرفته شده یک موضوع از یک کشور خارجی با سفارت و یا کنسولگری در قبرس باشند، افسر ازدواج باید به سفارت یا کنسولگری مزبور  مانند کشور جمهوری قبرس یک نسخه  از گواهی ازدواج را ارسال نماید .

در نهایت به منظور کسب اطلاعات بیشتر و کامل تر پیشنهاد می نمائیم که با وکلا مشاورین ارشد موسسۀ مشاوره ای MIE تماس حاصل نمائید تا ایشان بتوانند با در نظر گرفتن شرایطتان شما را در مسیر صحیح و قانونی مهاجرت هدایت نمایند.

منبع :www.cyprusembassy.net

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *