اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا

اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا راهکاریست که بسیاری از افراد برای مهاجرت به این کشور در نظر می گیرند. اما باید توجه داشت که اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا شرایط خاصی دارد. آیا با  این شرایط آشنایی دارید؟ آیا می دانید برای اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا واجد چه خصوصیاتی باید باشید؟ اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا را نباید بدون مطالعه و بررسی اساسی به عنوان راهکار مهاجرتی در نظر گرفت.

تت شاید بتوان گفت اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا بسیار سهل و آسان می باشد و کشور ایتالیا این امر را برای مردم آسان قرار داده است تا افراد اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا را خواستار باشند زیرا هم اینکه کشور ایتالیا ،کشوری توسعه یافته و هم مهاجرپذیر می باشد امروزه افراد بسیاری از سراسر جهان مخصوصا کشورهای جهان سوم علاقه مند به این هستند، اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا نموده و به زندگی در این کشور زیبا با شرایط عالی بپردازند. موسسه ی مشاوره ای MIE، توضیحات کافی در باب اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا را به شما عزیزان ارائه میدهد.

آیا می دانید با تولد فرزندتان در کشور ایتالیا می توانید فرزند خود را ایتالیایی کنید؟ نحوه ی اخذ تابعیت و اقامت در کشور ایتالیا از طریق خاک و خون چگونه می باشد؟ شرایط مورد نیاز برای اخذ اقامت از طریق تولد در کشور ایتالیا چیست؟آیا کشور ایتالیا به پدر مادر خارجی نیز از طریق تولد فرزندشان در آن کشور تابعیت اعطا می کند؟ کشور ایتالیا سیستم خون را پذیرفته است یا خاک؟(این مقاله با کلمه کلیدی اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا متعلق به موسسه ی مشاوره ای MIE می باشد)
برای درک بهتر موضوع لازم می دانیم توضیحی را در مورد سیستم خون و خاک و چگونگی اخذ تابعیت از این طریق برای شما عزیزان توضیح دهیم.
سیستم خون به این طریق می باشد که اگر کشوری سیستم خون را به عنوان سیستم اصلی اعطای تابعیت از طریق تولد بپذیرد این کشور به فردی تابعیت خود را اعطا می کند که پدر و مادر وی تابعیتش را دارا باشد.
سیستم خاک نیز به گونه ای است که کشوری که سیستم خاک را به عنوان سیستم اصلی پذیرفته است این کشور به فردی که در ان کشور متولد شده است تابعیت خودش را اعطا می نماید.
نکته ای دیگر در این باب وجود دارد که وجود دو سیستم تابعیت در هر کشوری به عنوان سیستم اصلی و فرعی اعطای تابعیت از طریق تولد می باشد مثلا اگر مشوری سیستم اصلی خود را خو ن قرار داده سیستم فرعی خود را خاک قرار میس دهد و بالعکس.
در کشور ایتالیا نیز که سیستم خون را به طور اصلی پذیرفته است سیستم خاک را به طور فرعی پذیرفته است.
نکته ای دیگر تابعیت مضاعف می باشد یعنی اگر فرد دارای یک تابعیت باشد و از کشور ایتالیا نیز درخواست اخذ تابعیت نماید این کشور مشکلی با درخواست وی نداشته و در صورت صلاحدید به وی تابعیت کشور خود را اعطا می نماید.(این مقاله با کلمه کلیدی اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا متعلق به موسسه ی مشاوره ایMIE می باشد)
راههای اخذ تابعیت از طریق تولد(خون،خاک) در کشور ایتالیا در قوانین موجود در این کشور تعریف شده است:

1-تابعیت خودکار یا اتوماتیک

اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا از طرق زیر ممکن است:

• افرادی که دارای پدر یا مادر یا اجدادی می باشند که تابعیت ایتالیایی داشته اند این راه از اخذ تابعیت به گونه ای می باشد که فردی که دارای تبار ایتالیایی می باشد هرچند خود او متولد کشور ایتالیا نباشد خود به خود ایتالیایی محسوب می شود البته به شرطی که هیچ یک از اجداد یا پدر یا مادر او ترک تابعیت ایتالیایی نکرده باشد. لازم به ذکر است که در زمان قدیم کشور ایتالیا تابعیت مضاعف را قبول نداشته و به رسمیت نشناخته بوده اند اما اکنون این کشور تابعیت مضاعف را قبوا داشته و به رسمیت می شناسد و فقط موضع خود را در مبارزه با بی تابعیتی به خوبی حفظ نموده اند.
• چگونگی اثبات شهروندی در کشور ایتالیا : زمانی که فردی ادعای مبنی بر این دارد که اصل و نسب و نژاد وی ایتالیایی محسوب می شود و بینه ای روشن بر این امر در دست ندارند تنها راه چاره ی این فرد سیستم ثبت کشور ایتالیا می باشد به این طریق که فرد می تواند به اداره ی آمار شهر محل اقامت خود رجوع و از آنجا مدارک و شواهد ادعای خود مبنی بر تابعیت ایتالیایی اجداد خود را اخذ بنماید.(این مقاله با کلمه کلیدی اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا متعلق به موسسه ی مشاوره ای MIE می باشد)
• افراد متولد در خاک ایتالیا که تابعیت نامعلوم دارند: افرادی که در خاک کشور ایتالیا متولد شده اند اما پدر و مادر ایشان معلوم نمی باشد و یا پدر و مادر آنها معلوم اما تابعیتشان نامعلوم می باشد به این افراد برای جلوگیری از بی تابعیتی تابعیت کشور ایتالیا اعطا می شود .
• اعطای شهروندی به افراد از طریق حکم قضایی:کشور ایتالیا زمانی فرد راد ایتالیایی می شناسد که نژاد وی ایتالیایی باشد اما این حالت دارای استثنا می باشد به طوری که اگر فرد نسب ایتالیایی نداشته باشد ولی در کشور ایتالیا متولد شده باشد می تواند یک سال پس از رسیدن به سن قانونی که در کشور ایتالیا 18 سال تمام می باشد در خواست اخذ تابعیت نماید که دوات ایتالیا در این امر اول به فرد اقامت میدهد و بعد از گذشت چند سال به او تابعیت ایتالیایی اعطا می کند. در ادامه باید خاطر نشان کرد که افرادی که می خواهند از این طریق درخواست اخذ تابعیت کشور ایتالیا را بدهند باید مدارکی را با خود همراه اشته باشند از جمله ی این مدارک عبارتند از : شناسنامه ، مدارکی که مثبت تابعیت پدر و مادر فرد باشد.(این مقاله با کلمه کلیدی اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا متعلق به موسسه ی مهاجرتی MIE می باشد)
• اخذ تابعیت از طریق فرزند خواندگی : افرادی که خود ایتالیایی نبوده و پدر و مادر آن ها معلوم نبوده اما به فرزند خواندگی افراد ایتالیایی درآمده باشند می توانند پس از گذشت 5 سال از سن قانونی درخواست تحصیل تابعیت نمایند در ضمن نکته ی جالبی وجود دارد این است که برای دولت ایتالیا محل سکونت این افراد اهمیتی نداشته بلکه اگر این افراد در خارج از کشور ایتالیا نیز به فرزند خواندگی افراد ایتالیایی درآمده باشند می توانند با کسب اجازه از دولت ایتالیا و با مراجعه به سفارت این کشور درخواست اخذ اقامت یا تابعیت نمایند. (این مقاله با کلمه کلیدی اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا متعلق به موسسه ی مشاوره ای MIE می باشد)

2-تابعیت اخذ شده توسط طرح دعوی

فرزندانی که دارای تابعیتی خارجی می باشند اما متولد از افراد ایتالیا یی می باشند (تا درجه ی دوم) و افراد متولد در کشور ایتالیا که دارای پدر و مادر خارجی می باشند: فرزندانی که تابعیت کشور ایتالیا را ندارند یا بی تابعیت هستند می توانند از طریق طرح دعوی تابعیت کشور ایتالیا را کسب نمایند.
اهدای تابعیت بین افراد دارای شرایطی می باشد که این شرایط عبارتند از:خدمت در نیروهای مسلح کشور ایتالیا، استخدام توسط دولت ایتالیا چه در کشور ایتالیا چه خارج از کشور ایتالیا ،فرد در کشور ایتالیا به مدت دو سال پس از رسیدن به سن قانونی که همان 18 سال می باشد سکونت نماید.
لازم به ذکر است که فرد اگر یکی از شرایط ذکر شده را داشته باشد برای اخذ تابعیت ایتالیایی مکفی می باشد.
فرد مدعی باید مدارک زیر را به همراه خود داشته باشد: شناسنامه ، ارائه ی مدارکی که مثبت تابعیت ایتالیایی مادر یا پدر یا اجداد وی تا درجه ی دوم می باشد و فرم درخواست اقامت
افرادی که تابعیت ایتالیایی نداشته ولی در خاک ایتالیا متولد شده اند می توانند پس از رسیدن به سن قانونی و گذراندن دوره ی زمانی اقامتی که قانون کش.ر ایتالیا تعیین کرده است از این طریق تابعیت را کسب می کنند که همان دو سالی که ذکر شد می باشد . مدارک مورد نیاز عبارتند از : گواهی اقامت و همچنین شناسنامه ی آنها (این مقاله با کلمه کلیدی اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا متعلق به موسسه ی مشاوره ای MIE می باشد)

تقسیم بندی زمان مورد نیاز اقامت قانونی افراد برای کسب تابعیت کشور ایتالیا

مدت زمان 3 سال برای افرادی که اجداد آنها سابقا تا درجه ی دوم تابعیت ایتالیا را داشته اند یا خودشان خارجی بوده اما در خاک کشور ایتالیا متولد شده اند.
مدت زمان4 سال اقامت قانونی برای شهروندانی که تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا را دارند.
مدت زمان 5 سال برای افراد بی تابعیت یا آپاترید و همچنین افراد خارجی بالای 18 سال و پناهندگان کشور ایتالیا
مدت زمان 10 سال برای افرادی غیر از شهروندان اتحادیه ی اروپا
مدت زمان7 سال برای کودکانی که توسط شهروندان ایتالیایی به فرزند خواندگی گرفته شده اند و هنوز به سن قانونی نرسیده اند.

باید توجه داشت که افرادی که به مدت حداقل 5 سال به خدمت برای دولت ایتالیا پرداخته باشند نیاز به گذراندن مدت اقامت قانونی برای اخذ تابعیت ندارند. (این مقاله با کلمه کلیدی اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد در کشور ایتالیا متعلق به موسسه ی مشاوره ایMIE می باشد)
مستنداتی که باید برای اثبات ادعا همراه افراد باشد باید شرایط زیر را دارا باشد : شناسنامه ای که حاوی تمام موارد تشخیص هویت باشد:مانند نام و نام خانوادگی، محل تولد، تاریخ تولد – فرم عدم سو سابقه از کشور مبدا محل اقامت و کشور های بعدی که فرد در آن اقامت داشته است – مدرکی که حاوی مدت زمان اقامت قانونی وی در کشور ایتالیا می باشد.
در نهایت می توان گفت کشور ایتالیا به طور اصلی سیستم خون را پذیرا می باشد و برای افرادی که قصد دارند از طریق تواد فرزند خود در کشور ایتالیا اخذ تابعیت نمایند نیز مناسب می باشد زیرا این کشور در کنار سیستم خون، سیستم خاک را نیز به طور فرعی پذیرا می باشد . موسسه ی مشاوره ایMIE به شما عزیزان تمامی راه های اخذ تابعیت و اقامت در کشور ایتالیا را از طریق مشاوره با مشاورین مجرب ارائه می دهد.
منابع
WWW.steri.it
www. My Italian citizenship
www.the local.it

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *