اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان

اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان از چه طریق امکانپذیر است؟ آیا والدین می توانند اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان را به دست می آورند؟ داشتن فرزند لهستان می تواند به طور اتوماتیک باعث اقامت یا تابعیت لهستان گردد؟ آیا داشتن فرزندی که در لهستان متولد می تواند تاثیری در روند مهاجرت به کشور لهستان داشته باشد؟ آیا به دنیا آوردن فرزند در لهستان می تواند اخذ تابعیت این کشور آسان تر کند؟  تابعیت شخصی که در کشور لهستان متولد گردد به چه نحوی است؟ آیا تمام حقوق و تکالیف شهروندی به فردی که اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان را به دست آورده است تعلق می گیرد؟ اگر والدینی که فزند خود را در کشور لهستان به دنیا می آورند اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان را کسب می نمایند؟

ممکن این سوالات در ذهن تمام افرادی که تمایل به دریافت اقامت و تابعیت کشور لهستان  را دارند ، نقش بسته باشد که ما سعی داریم در این مقاله حتی الامکان به این سوالات پاسخ دهیم . ، موسسه مشاوره ای MIE ،اطلاعات مفیدی را به اجمال در این مقاله گرد اوری کرده است.

در این مقاله سعی بر این داریم تا شرایط تولد در کشور لهستان و اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستانرا مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. حال ممکن است در این راستا یعنی اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان با سوالات متداول و گوناگونی مواجه شوید که با توجه به قوانین شهروندی کشور لهستان، قواعد ، اصول و قوانین بین الملل حقوق خصوصی به این دسته از سوالات  در زمینه اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان نیز پاسخی جامع و کامل داده خواهد شد.

قوانین

الف) با تولد از پدر و مادری که حداقل یکی از آنها شهروند لهستانی باشد – حق خون (به زبان لهستانی).

طبق قانون، کودک با تولد از پدر و مادری که حداقل یکی از آنها تابعیت لهستانی داشته باشد، تابعیت لهستانی می گیرد، صرف نظر از اینکه کودک در لهستان متولد شده باشد و یا در خارج از کشور (ماده 14 بند (1) قانون تابعیت لهستان).

ب) تولد یا بودن در خاک لهستان – حق خاک (به زبان لهستانی)

این اصل زمانی اعمال می شود که کودک در خاک جمهوری لهستان متولد یا پیدا شود و پدر و مادر او نامعلوم و یا اینکه شهروند لهستان نباشند (ماده 14 بند 2 و ماده 15 از قانون تابعیت لهستان). بر این اساس، کودک به موجب قانون تابعیت لهستانی می گیرد.

ج) با فرزندخواندگی کامل

کودکی که از طرف دارنده یا دارندگان تابعیت لهستان به فرزندی پذیرفته شود، تابعیت می گیرد، اگر فرزندخواندگی قبل از 16 سالگی کودک تکمیل شود. در این مورد، کودک از لحظه تولد تابعیت لهستانی دارد.

د) با اعطای تابعیت لهستانی از طرف رئیس جمهور جمهوری لهستان

به موجب ماده (18) قانون، رئیس جمهور جمهوری لهستان می تواند به یک خارجی، به درخواست خود، تابعیت لهستانی عطا کند. هیچ شرایطی صلاحیت قانون اساسی جمهوری لهستان را محدود نمی کند؛ رئیس جمهور می تواند به هر خارجی تابعیت لهستانی عطا کند. اعطای تابعیت لهستانی به هر دو والدین در مورد کودکان تحت مسئولیت آنها نیز اعمال می شود. اعطای تابعیت لهستانی به یکی از والدین، در مورد کودک تحت مسئولیت والدین اعمال می شود، در صورتی که پدر و مادر هیچ مسئولیت والدینی دیگری نداشته باشند، یا با تابعیت لهستانی کودک موافقت شده باشد. با 16 ساله شدن کودک، تنها رضایت خود او مورد نیاز است. افرادی که در خاک لهستان زندگی می کنند، می توانید برای تابعیت لهستانی از طریق وایود[1] برای محل اقامت مورد علاقه درخواست دهند، اما افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند این کار را از طریق یک کنسول دارای صلاحیت انجام می دهند. درخواست باید شخصاً یا از راه پست با امضای رسمی تایید ارسال شود. مدارک صادر شده به زبان خارجی باید همراه با ضمیمه ترجمه آن به لهستانی ارائه شود، که توسط یک مترجم سوگند خورده و یا کنسول جمهوری لهستان ترجمه شده باشد. فرم درخواست تابعیت لهستان باید به دستور رئیس جمهور جمهوری لهستان مشخص شده است.

نمونه درخواست تابعیت لهستانی (به زبان لهستانی)

و) با شناخته شدن به عنوان شهروند لهستانی

بر اساس مفاد قانون تابعیت لهستانی در 2 آوریل 2009، در مقایسه با قانون سال 1962، خارجی های بیشتری به عنوان واجد شرایط شهروندی لهستان شناخته می شوند. افرادی که می توانند برای تابعیت لهستانی از طریق شناخته شدن حقوق تابعیت درخواست دهند، خارجی های ساکن در خاک لهستان به موجب مجوزهای قابل اجرا هستند، که در خلال سال های بسیار اقامت خود در لهستان با جامعه لهستانی عجین شده باشند، به زبان لهستانی صحبت کنند، حمایت مالی و مسکن داشته باشند، به نظم حقوقی لهستان احترام گذاشته و برای دفاع و امنیت ملی تهدید نباشند. این مسئله به ویژه در مورد پناهندگان، افراد بدون تابعیت، کودکان و همسران شهروندان لهستانی و افرادی که نژاد لهستانی دارند، اعمال می شود. بررسی تشخیص تابعیت باید مطابق با قوانین تعیین شده در کد های اجرایی انجام شود. حزب علاقه مند می توانند علیه این تصمیم وایود (به عنوان مسئول تراز اول) به مسئول تراز دوم مانند، وزیر کشور درخواست تجدید نظر دهد. با این حال تصمیم وزیر داخلی را می توان به یک دادگاه اجرایی ارجاع داد. درخواست باید مطابق با مفاد دستور وزیر داخلی در 3 اوت، 2012 در نمونه درخواست در مورد شناخته شدن به عنوان شهروند لهستان ارسال شود و یک قطعه عکس ضمیمه درخواست (مجله قانون، مورد 916) شود.

به موجب ماده 30 بخش (1) قانون تابعیت لهستان افراد زیر به عنوان شهروندان لهستانی شناخته می شوند:

  1. خارجی که به طور مداوم در خاک جمهوری لهستان به مدت حداقل 3 سال به موجب مجوز سکونت، اجازه اقامت EC برای اقامت طولانی مدت و یا اجازه اقامت دائم، ساکن باشد و از درآمد پایدار و منظم در جمهوری لهستان و نیز مالکیت قانونی به محل زندگی برخوردار باشد؛
  2. خارجی که به طور مداوم در خاک جمهوری لهستان به مدت حداقل 2 سال، به موجب مجوز سکونت، اجازه اقامت EC برای یک اقامت طولانی مدت، و یا اجازه اقامت دائم ساکن باشد، با یک شهروند لهستانی به مدت حداقل سه سال ازدواج کرده و یا اینکه شخصی بدون تابعیت باشد.
  3. خارجی که به طور مداوم در خاک جمهوری لهستان به مدت حداقل 2 سال ساکن باشد، که به موجب مجوز سکونت، در ارتباط با وضعیت پناهندگی، که در جمهوری لهستان اعطا شده باشد؛
  4. خارجی خردسالی، که یکی از والدینش شهروند لهستانی است، و یا در قلمرو جمهوری لهستان به موجب مجوز سکونت، اجازه اقامت EC برای اقامت طولانی مدت، و یا اجازه اقامت دائم ساکن باشد، در حالی که والدین دیگر او شهروند غیر لهستانی باشد، با تابعیت او به عنوان خردسال موافقت می شود.
  5. خارجی خردسالی که حداقل یکی از والدینش از تابعیت لهستانی صرف نظر کرده باشد، به شرطی که کودک در کشور جمهوری لهستان به موجب اجازه سکونت، اجازه اقامت EC برای اقامت طولانی مدت، و یا اجازه اقامت دائم ساکن باشد، در حالی که والدین دیگر او شهروند غیر لهستانی باشد، با تابعیت او به عنوان کودک موافقت می شود.
  6. خارجی که به طور مداوم و به صورت قانونی در خاک جمهوری لهستان به مدت حداقل 10 سال سکن باشد، و تمام شرایط زیر را داشته باشد: دارای مجوز سکونت، اجازه اقامت EC برای اقامت طولانی مدت، یا اجازه اقامت دائم، دارای درآمد ثابت و منظم در جمهوری لهستان و همچنین مالکیت قانونی محل زندگی خود را داشته باشد؛
  7. خارجی که به طور مداوم در خاک جمهوری لهستان به مدت حداقل 2 سال، به موجب مجوز سکونت، ساکن باشد که در رابطه با نژاد لهستانی او اعطا شده است.

به همین شکا، مطابق با ماده 20 بخش 2 خارجی (به استثنای بند 4 و 5 فوق، یعنی افراد زیر سن قانونی که یکی از والدین تابعیت لهستانی دارد) برای شناخته شدن به عنوان شهروند لهستانی درخواست دهد، باید دانش او از زبان لهستانی رسماً تایید شود.

تابعیت لهستانی با توجه به درخواست شخص شناخته  شده و بچه های او را شامل می شود، به شرطی که والدین دیگر با آن موافقت کند. در صورتی که کودک 16 ساله باشد، رضایت خود او هم نیاز است. با این حال، طبق ماده 31 از قانون درخواست خارجیان برای اینکه فرد به عنوان شهروند لهستانی شناخته شود باید در صورتی که او الزامات مشخص شده در بالا و مندرج در ماده 30 بخش 1 را رعایت نکرده باشد، رسیدگی نمی شود و یا اگر دادن تابعیت لهستانی به این شخص تهدیدی برای دفاع و امنیت ملی، و یا امنیت و نظم عمومی باشد.

ثبت تولد

هر کودکی که در لهستان متولد شود (صرف نظر از ملیت پدر و مادرش) باید در اداره ثبت احوال ثبت شود. تولد کودک باید ظرف 14 روز از تاریخ تولد در اداره ثبت احوال مربوط به محل تولد کودک ثبت شود. اگر هیچ یک از والدین کودک در محلی که اداره ثبت احوال محل تولد کودک را ثبت نموده ساکن نباشند، اطلاع رسانی تولد ممکن است در USC مربوط به محل سکونت پدر و مادر یا یکی از آنها ثبت شود. در این مورد، مدیر USC باید، پروتکل اطلاع رسانی تولد را به اداره ثبت مناسب برای حصول گواهی نهایی تولد ارسال نماید.

جهت اخذ اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و تخصصی در خصوص اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان با تلفن های موسسه مشاوره ای  MIEتماس حاصل فرمایید

مدارک لازم برای آماده سازی اطلاع رسانی تولد:

  1. بیانیه کتبی تولد که از طرف دکتر، ماما یا مراقبت های بهداشتی صادر شده است.
  2. کپی خلاصه شده از سند ازدواج در صورتی که پدر و مادر کودک ازدواج کرده اند.
  3. گواهی تولد مادر، سند ازدواج با اشاره به طلاق، یک کپی خلاصه شده از گواهی فوت همسر – اگر مادر کودک مجرد، مطلقه یا بیوه است.

والدین با آگاهی از تولد کودک، نامی برای فرزند خود انتخاب می کنند (و یا حداکثر 2 نام). اگر پدر و مادر در طول آماده سازی گواهی تولد نامی انتخاب نکنند، مدیر USC باید یکی از نام های مرسوم در کشور را در گواهی وارد کند. پدر و مادر تا 6 ماه پس از تاریخ تکمیل گواهی تولد می توانند درخواستی مبنی بر تغییر نام فرزند خود که در زمان آماده سازی گواهی وارد شده به مدیر دفتر رجیستری پس از پرداخت حق تمبر که 11 زلوتی است، ارائه دهند.

اگر کودک تابعیتی غیر از لهستانی خواهد داشت، گواهی تولد سندی ضروری برای قانونی کردن اقامت کودک در لهستان (به عنوان مثال، هنگام تقاضای اجازه اقامت برای یک دوره ثابت برای کودک) است.

پس از آماده سازی گواهی تولد پدر و مادر می توانند از آن کپی بگیرند.

اگر کودک خارج از رابطه زناشویی متولد شده و پدر کودک شناسایی نشود، در روند آماده سازی گواهی تولد، نام خانوادگی مادر به عنوان نام خانوادگی کودک و به عنوان نام خانوادگی پدر وارد می شود، و نام اعلام شده توسط مادر کودک به عنوان نام پدر نوشته می شود. اگر پدر بیولوژیکی کودک شناخته شود (تصدیق شود)، کودک نام هر دو والدین را به طور مشترک خواهد داشت. این نام می تواند نام خانوادگی پدر یا مادر، یا یک نام خانوادگی متشکل از نام خانوادگی هر دو والدین باشد.

 تابعیت کودک

کودکی که حداقل یک از والدینش شهروند لهستانی است، با تولد خود تابعیت لهستانی می گیرد. با این حال، والدین حق انتخاب تابعیت یک کشور خارجی که یکی از والدین شهروند آن است را برای کودک انتخاب کنند، در صورتی که کودک با توجه به قانون آن کشور بتواند تابعیت ان را بگیرد.

برای اینکه کودک تابعیت رسمی لهستان بگیرد، پدر و مادر باید درخواستی مبنی بر انتخاب تابعیت برای کودک به دفتر وایود (وزارت امور شهروندان و خارجیان) مربوط به محل اقامت خود ارسال کنند. اگر ازدواج در USC ثبت نشده باشد، کودک باید به طور رسمی توسط پدر تایید شود (شناخته شود). اگر پدر شهروند لهستان باشد، کودک نیز می تواند تابعیت لهستانی بگیرد. چنین تقاضایی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ تولد کودک ثبت شود. هزینه تمبر برای ارائه درخواست 9 زلوتی است. این درخواست باید شخصاً توسط هر دو والدین ارائه شود.

اگر کودک در خارج از کشور متولد شود، درخواست باید به کنسول لهستانی مربوطه برای وضعیت اقامت پدر و مادر در خارج از کشور ارائه شود. هزینه تمبر برای ارائه درخواست به کنسول جمهوری لهستان 9 زلوتی است.

 

نام خانوادگی کودک

کودکی که از یک زن و شوهر متولد شده باشد، نام خانوادگی موجود در سند ازدواج را به موجب درخواست ارائه شده از طرف پدر و مادر می گیرد.

اگر زن و شوهر در رابطه با نام خانوادگی کودک درخواستی ارائه نداده باشند، کودک نام خانوادگی متشکل از نام خانوادگی مادر و نام خانوادگی پدر می گیرد.

اگر کودک خارج از رابطه زناشویی متولد شده باشد و پدری برای کودک در طول آماده سازی گواهی تولد مشخص نشود، نام خانوادگی مادر در زمان تولد کودک به عنوان نام خانوادگی کودک وارد می شود. اگر پدر بیولوژیکی کودک به عنوان پدر شناخته شود، کودک نام خانوادگی موجود در درخواستی که از طرف والدین ارائه شده است را می گیرد. این نام می تواند نام خانوادگی پدر یا مادر، یا یک نام خانوادگی متشکل از نام خانوادگی پدر و مادر باشد. نام خانوادگی کودک نباید دارای بیش از دو بخش (قسمت) باشد.

روش تشخیص پدر کودک در بالا توضیح داده شد.

در صورتی که خواهان اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان می باشید، به شما توصیه می نمائیم که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط زندگی و نحوه ی اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان ، قبل از هر اقدامی ابتدا با مشاورین و وکلای بین المللی مجرب در این زمینه از جمله مشاورین زبده ی موسسه مشاوره ای MIE مشورت نموده و برای یافتن پاسخ سوالاتی که من باب شرایط اخذ تابعیت از طریق تولد در لهستان دارید ،از آنها یاری بخواهید .مشاورین موسسه MIE،با کادری مجرب و با اطلاعاتی دقیق و کارامد به بهترین شکل ممکن به شما یاری خواهند رساند .

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *