مالزی

انتخاب دانشگاه در مالزی

مالزی چگونه کشوری است؟همان طور که تاکنون متوجه شده ایددانشگاه ها در مالزی به دو دسته دولتی و خصوصی  تقسیم میشوند دانشگاه های خصوصی  شامل دانشگاه های مالزیایی میشوند.هم دانشگاه خارجی مستقر در خاک مالزی اما دانشگاههای دولتی بودجه خود را از طریق دولت مالزی دریافت می کنند .البته به غیر از دانشگاه فنی مارا و دانشگاه مالایا که توسط طرح های پیشنهادیمجلس مالزی تاسیس شده اند .باقی دانشگاهای دولتی  این کشور طبق قانون آموزش عالی سال ۱۹۷۱ پایه گذاری شده اند. وزیر آموزش عالی مالزی مسئولیت انها را برعهد دارد با این مقدمه و با توجه به سابقه که هم اکنون دربارهتحصیل  در مالزی میدانید قادر خواهید بود دانشگاه و رشته یتان  انتخاب کنید.

به هر حال دسته بندی دیگری دربارهدانشگاههای این کشور وجود ندارد و اینکه شما به عنوان  متقاضی خواستار تحصیل در کدام یک  از این مراکز آموزشی در مالزی ائم از دولتی یا خصوصی باشید در اولویت هایتان بستگی دارد .چرا که ممکن است دانشگاه مورد علاقه شما رشته مورد نظرتان را نداشته باشد یا رتبه دانشگاه انتخابیتان در حد و اندازه  انتظار شما از یک دانشگاهبرتر نباشد یا شاید به دلایلی دیگری همچون کار و تحصیل همزمان انتخاب شهر و مکان  منطقه را بر انتخابدانشگاه ترجیح دهید به هر حال هر کدام از این اولویت ها را  که مد نظر قرار می دهیم به این نکته هم دقت داشته باشید که در انتهای طی کردن مراحل تحصیل یه شما گواهی نامه بین المللی داده میشود که همان دانش نامههست و پس از تایید آموزش عالی مالزی معتبر می باشد.

شهریه دانشگاه از کارشناسی تا دکتری

هزینه تحصیل در دانشگاه های مالزی بسته بهدولتی و خصوصی  بودن آن متفاوت است به این ترتیب که دانشگاه های دولتی از رایانه دولت استفاده می کند و بیش از ۸۰درصد هزینه ها را دولت می پردازد به همین دلیل نسبت به دانشگاه ها ی خصوصی بسیار ارزانتر است به عنوان مثال هزینه سالانه دوره سه ساله کارشناسی در یک دانشگاه دولتی حدود ۱۴۰۰ رینگیت است و همین هزینه در دانشگاه های خصوصی ۱۲ هزار رینگیت تا ۲۰ هزار رینگیت تمام میشود که البته به دلیل عدم تدریس دوروسکارشناسی به زبان انگلیسی در دانشگاه های دولتی دانشجویان خارجی در این مفطع متمایل به تحصیل در  دانشگاه خصوصی هستند .بنابراین پولی بین ۱۲ تا ۲۰هزار رینگیت را برایتحصیل در دوره کارشناسی پیش بینی کنید .میانگین شهریه هر ترمدر دانشگاهها دولتی در مالزی هم ۲هزار تا ۲۵۰۰ رینگیت برای مقطع کارشناسی ارشد و ۲ هزارتا  و ۵۰۰تا ۳۰۰۰ رینگیت برای مقطع دکترا  است واما همین دورها در دانشگاه های خصوصی بین ۵ هزار تا ۲۰ هزار رینگیت در هر ترم هزینه دارد .به طور کلی میتوان از ارقام تقریبی زیر را برای مقاطع مختلف در نظر گرفت وآمادگی زبان انگلیسی ۸ تا ۱۸ هزار تا رینگیت در سال پیش دانشگاهی ۱۰تا ۳۰هزار تا رینگیت در سال کارشناسی ۱۰ تا ۳۰۰۰۰ رینگیت در سال کارشناسی ارشد ۵ تا ۱۵ هزار تا رینگیت در سال ّدکترا ۶ تا ۱۵۰۰۰ هزار رینگیت در سالاست.

بورس تحصیلی

بورسی های تحصیلی در مالزی انواع مختلفی دارد که شامل دانشجویان خارجی نمیشود ولی آنها میتوانند از کمک هزینهGRIاستفاده کنند چون سازمانی با نام اختصار IRPAدر مالزی فعالیت می کند که مسئولیت دارد تا بودجه تحقیقاتی دولت را که معادل %۲درصد کل بودجه مالزی است از طریق دانشگاه ها در پروژه های مشخص و مر تبط هزینه کند وآنها این بودجه را به اساتید اعطا می کنندکه طرحشان از طرفIRPA تایید شده است. اساتید نیز موظف هستند این پول را به عنوان کمک هزینه تحقیقی به دانشجویانشان بدهند .اساتید این کمک هزینه را معمولا به دانشجویانی پرداخت می کنند که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کند .مبلغی که ماهانه حدود ۹۰۰تا ۱۵۰۰رینگیت است.

چند یاداوری ضروری

اگر چه ممکن است پیش از ورود به مالزی و انتخاب رشته ذهن  منظمی داشته باشید و دقیقا از ان چه می خواهید مطمئن باشید ولی باید این را به عنوان یک حقیقت قبول کنید .که مالزی انقدر در رشته و دانشگاه متنوع است که و گزینه در برابر شما قرار می دهد که بعید نیست شما را سرد گم کند .بنابراین بهتر است چند نکته مهم و ضروری را به خاطر داشته باشید و پس ان اقدام  به انتخاب رشته ودانشگاه کنید .در اولین قدم برای انتخاب دانشگاه وساختار آموزشی انها توجه کنید به عنوان مثال دورهکارشناسی در بعضی از دانشگاه ها ۳ یا ۴ ساله است یا برخی ازدانشگاه ها این امکان را به دانشجو یان می دهند که دوره کارشناسی ارشد خود را بدون پایان نامه تمام کند این امکان در بعضی دیگر فقط به رشته های خاص محدود میشود بنابراین اولویت های خود را هنگام انتخاب دانشگاه درنظر بگیرید و بدانید که هر کدام از دانشگاه های دولتی و خصوصی و کالج های مالزی مزایا و معایبی را دارند که باید پیش از  اقدام  پذیرش  انها را سبک و سنگین نمایید در خصوص رشته نیز می توان گفت که دانشگاه ها و کالج های مالزی تمام رشته های روز دنیا را در خود دارد . در یک جستجوی ساده در وب سایت دانشگاه های این کشور اطلاعات مورد نیاز د باره رشته ها را در اختیار شما قرار می دهد به هر حال در ۵ دانشگاه دولتی و تحقیقاتیمالزی تقریبا تمامی رشته های علوم پایه  مهندسی و علوم انسانی تدریس میشود و انها تنها محدودیت ها یی در گرایش رشته پزشکی و هنر دارند .اما در کنار همه این ها تحصیل در تمام دانشگاه ها ی مالزی مقدماتی دارد که بدون  فراهم اوردن آنها نمی توانید  در آنها درس بخوانید .به عنوان مثال داشتن مدرک پیش دانشگاهی برای متقاضیان  مقطع کارشناسی اجباری است و در غیر این صورت متقاضی باید پیش از شروع  بهتحصیل این دوره را در مالزی بگذراند به طور کلی کمترین زمان برای پذیرش و ویزا در دوره های  زبان انگلیسی و کارشناسی  ۳ ماه و کارشناسی ارشد ۳ ماه و دکترا ۳ الی۶ ماه است .که البته دانشگاه ها یی هم  هستند که زمان های ذکر شده در آنها بیشتر میشود .

کجا و چگونه به دانشگاه ها امتیاز می دهند

رتبه بندیدانشگاه ها وکالج های سراسری دنیا یکی از موضوعاتیست که معمولا متقاضیان تحصیل در یک دانشگاهبرتر را با یک چالش مقایسه می کنند به این دلیل که همیشه این شک و شبه برای دانشجویان وجود  دارد که بر اساس چه معیار میزان دانشگاه در سطرو دیگری را جدول بندی قرار می گیرد مطالبی که در ادامه برای شما توضیح می دهم این است اگر چه نحوه ارزش یابی در تمام سیستم ها رتبه بندی دنیا را شامل نمیشود ولی عملکرد ۳ سیستم را از نظر می گذراند که میتواند برای کسانی که خواهانتحصیل دردانشگاه های خارج از کشور هستند راه گشا باشد ۳ سیستم  ,QSتایمزو ARWUبه ترتیب اهمیت  سه  سیستم تا ثیر گذار و مهم  رتبه بندی بین المللیدانشگاه های جهان شناخته میشود که ما با شیوه عملکرد اخری یعنیARWUآغاز می کنیم .رتبه بندی اکادمیکدانشگاه های جهان   ARWUتوسط دانشگاه جیایوتانگ  شانگهای و موسسه مشاوره  امور تحصیلات تکمیلی  شانگهای گرد آوری  و اداره می شود این مجموعه از سال ۲۰۰۳ اقدام به منتشر کردن رتبه بندی دانشگاه ها کرد .این موسسه سالانه عملکرد نزدیک به ۱۲۰۰مرکز آموزش عالی را در سطح جهان بررسی می کند .شیوه امتیاز دادن ان به این ترتیب است

۱-تعداد فارغ التحصیلانی از دانشگاه که برنده جایزه نوبل یا مدال  های علمی ملی شده اند            (  ۱۰ امتیاز  )

۲-تعداددانشجویان و یا عضو هیئت علمی که برنده جایزه نوبل یا مدال های علمی  شده اند            (۲۰ امتیاز )

۳- تعداد تحقیقات علمی موفق و به ثبت رسیده بر اساس یک طبقه بندی ۲۱ عددی                       ( ۲۰ امتیاز  )

۴-تعداد مقالات علمی که در ژورنال ها و نشریات علمی  چاپ شده است                                          (  ۲۰ امتیاز )

۵-وضعیت نموداری شرایط علمی  درسطح علمی                                                                                  (۲۰امتیاز )

۶-در صد مشارکت هر دانشجو  در  فعالیت های علمی و تحقیقاتی                                                       ( ۱۰ امتیاز  )

مغز متفکر طراحی این سیستم پروفسور  (ان سی لیو) و پروفسور (وای چنگ )هستند .آنها هدف انگیزه عمده و اصلی از اجرای شدن سیستم رتبه بندیشان پیدا و انالیز کردن  فاصله علمی بین دانشگاه هایی کشورشان چین و دانشگاه معتبر جهان عنوان کردند یکی از انتقادات بزرگ و مهم به این سیستم وارد میشود این است که اهمیت بسیار زبادی  به علوم طبیعی نسبت به علوم اجتماعی وعلوم  انسانی می دهد و کیفیت سخت افزاری دانشگاههاچندان تاثیری در این رتبه بندی ندارد . امتیازی  که  این  سیستم در سال میلادی ۲۰۰۵ به  تعداد ۵ دانشگاه برتر دنیا داده به شرح زیر است :

هاروارد ۱۰۰ برکلی۷۲  استنفورد ۷۲ MIT  ۷۱  کمبریج۶۹

سیستم رتبه بندی جهانی QS

سیستم رتبه بندی QSهر سال ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان را معرفی می کند این سیستم از سال ۲۰۰۴ پا به عرضه گذاشته و شرکت  کوکوارلی سیموندز گرداننده این سیستم و منتشر کننده فهرست ان است  این سیستم تا سال ۲۰۰۹ فهرست خود را به طور مشترک با سیستمتایمز منتشر می کرد .اما از سال ۲۰۱۰ به بعد این سیستم لیست خود را مسقلانه منتشر می کند . هزارو پانصد و پنج استاد  دانشگاه وآکادمیسین به همراه پنج هزار و هفت پرسنل کار گزینی شرکت های بزرگ تیمی هستند که سیستم QSرا می چرخاند .لیست QSدر ماه سپتامبر  هر سال یعنی شهریور ماه  منتشر میشود مهمترین   شاخص ها در ارزش یابی عبارتند از نظر سنجی یا نقد علمی از سوی همکاران  و دیگر مراکز دانشگاهی  و نظر سنجی از کار فرمایان نسبت دانشجو در دانشکده های مختلفدانشگاه تقدیر نامه های هر دانشکده نسبت هیئت علمی بین المللی ونسبت دانشجویان بین المللی که هر کدام سهم  متفاوتی را در امتیاز نهایی دانشگاه دارد .این سیستم رتبه بندی ۵ حوزه مهندسی, پزشکی,علوم طبیعی,علوم اجتماعیو هنر و علوم انسانی را بررسی می کند .ودانشگاه های کمبریج, هارواد,  ییل و کالج لندن و موسسه فنی  ماساچوست,MIT , ۵دانشگاه برتر این رتبه بندی در سال ۲۰۱۰ هستند .

سیستم رتبه بندی تایمز

این سیستم اسپانیایی است .همانطور که قبلا هم گفتیم.

درمالزی  به طور کلی دو دسته  دانشگاه عمومی و خصوصی  وجود دارد  دانشگاههای  دولتی بین المللی ۵ الی ۶ عدد بیشتر نیستند و معمولا برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرند همچنین برای اقدام و دریافت پذیرش داشتن مدرک زبان ایلتس و تافل اجباری می باشد و زمان پروسه دریافت و نامه پذیرش حداقل ۳ الی ۴ ماه می باشد وپذیرش به صورت ۱۰۰ درصد تضمینی برای افراد واجد شرایط و همچنین رایگان  نمی باشد ” اما در دانشگاه های خصوصی روال  متفاوت است.

ابتدا (متقاضی مدارک خود را برای ما اسکن و ایمیل نموده و سپس مسئول دانشگاه مربوطه پس از بررسی نمودن مدارک  ظرف یک هفته فردرا رد یا قبول می کند و در صورت قبول نمود نامه پذیرش (Offer Letter)صادره شده  و ابتدا فایل ان توسط  ما برای دانشجو ایمیل می گردد و دریافت نامهپذیرش  به مانند دانشگاه های دولتی ابتدا احتیاجی به پرداخت  اپلیکشن  (Application Fee)و هیچ هزینه دیگری نمی باشد .ادامه تحصیل در مالزی تقزیبا یرای همه افراد در هر سنی مقدور است افراد زیر دیپلم برای ادامه تحصیل برای مدارس اینتر نشنال اقدام می نمایند . و کسانی که دیپلم دارند و مدرکپیش دانشگاهی ندارند .می توانند مستقیما در مقطع کاردانی در دانشگاه ها و کالجهای مربوط  در مالزی در کلیه رشته های موجود ایران وارد شوند یا ابتدا دوره پیش دانشگاهی را در مدارس ایرانی راه دور که زیر نظر آموزش و پرورش ایران مالزی می باشد و یا دوره پیش دانشگاهی  Foundation))را به مدت یکسال در دانشگاه یا کالج مورد سپری کزد .و سپس برای مقطع لیسانس در هر رشته ایی  اقدام نمایند (نوع دیپلم مهم نیست و در هر رشته ای به جز رشته حقوق و پزشکی و پیراپزشکی که شرایط خود را دارد )می توان  اقدام نمود و پس از ان مستقیم وارد دوره اصلی در مقاطع کارشناسی شوند .و دانشگاهی در رشته هایی خاص توانایی و تخصص دارد و همچنین ادامه تحصیل دانشجویان بین المللی در مالزی و ارگان دولتی در مالزی خیلی اهمیت دارند اول ارگان KPT  است که در واقع همان  آموزش عالی مالزی است و دوم MQAکه در واقع زیر مجموعه آموزش عالی نیز محسوب می شود و نوع رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه مربوطه را برای استاندارد و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی در کشورهای دیگر تایید می کند و دانشجوبان در دانشگاه های بین المللیمالزی باید به این موضوع وقت و اشراف لازم را داشته باشند که در ارزش مدرک تحصیلی آن تاثیر بسزایی دارد.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *