ویزای EB-1

ویزای EB-1 چه نوع ویزایی است؟ چه قوانینی برای ویزای EB-1 وجود دارد؟آیا شرایط اخذ ویزای EB-1 را می دانید؟هزینه ویزای EB-1 چه میزانی است؟آیا تمایل به دریافت اطلاعات درباره ویزای EB-1 می باشید؟آیا ویزای EB-1 قاونی است؟مراحل اخذ ویزای EB-1 را می دانید چه چیزهایی است؟برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ویزای EB-1 می توانید با موسسه مشاوره ای  MIE تماس حاصل نمایید.شما ممکن است برای ویزای اولویت اول مهاجرت مبتنی بر اشتغال واجد شرایط باشید اگر شما یک قابلیت خارق العادهدارید، محقق یا استاد برجسته هستید، یا رئیس یا مدیریت اجرایی چند ملیتی هستید. هر دسته شغلی ملزومات خاصیدارد که باید بررسی شود:

معیارهای واجدشرایط شدن ویزای EB-1

دسته ها توضیحات مدارک
قابلیت خارق العاده شما باید قادر به نمایش قابلیت و تونایی خارق العاده خود در زمینه علوم، هنر، آموزش، تجارت یا ورزش از طریق تحسین محکم ملی یا بین المللی باشید. شما باید ۳ تا از ۱۰ مورد زیر را شامل شوید یا موفقیت یک-زمانی خود را ارائه دهید.(برای مثال پوایتزر، اسکار، مدال المپیک)
محقق یا استاد برجسته شما باید نشان دهید که دستاوردهای برجسته شناخته شده ی بین المللی در یک رشته دانشگاهی خاص  دارید. شما باید حداقل ۳ سال تجربه تدریس یا تحقیق در آن حوزه دانشگاهی داشته باشید. شما باید وارد ایالات متحده بشوید بدین منظور که تصدی یا مسیر آموزشی تصدی یا موقعیت پژوهشی قابل قیاسی در یک دانشگاه یا موسسات آموزش عالی را دنبال کنید. شما باید حداقل ۲ مورد از مدارکی که در زیر لیست شده را شامل شوید و پیشنهاد شغلی از  کارفرمای آینده نگر ایالات متحده داشته باشید.
رئیس یا مدیریت اجرایی چند ملیتی شما باید خارج از ایالات متحده ۳ سال قبل از ارائه درخواست خود برای یکسال در یک شرکت یا ارگان کار کرده باشید و باید بدنبال ورود به ایالات متحده باشید تا در آن شرکت یا ارگان به خدمت خود ادامه دهید. استخدام شما باید در خارج از ایالات متحده در ظرفیت های اجرایی و مدیریتی و با همان کارفرما یا مرتبط با آن، یا یک شرکت تبعه کارفرما بوده باشد. کارفرمای درخواست کننده شما باید یک کارفرمای آمریکایی باشد. کارفرمای شما باید تجارتی را بمدت حداقل یکسال به عنوان   وابسته یا متمم یا همان ارگان یا نهاد قانونی دیگر که شما را در خارج از کشور بکار گرفته است، انجام داده باشد.

 

معیارهای نمایش توانایی خارق العاده ویزای EB-1

شما باید ۳ مورد از ۱۰ مورد لیست شده در زیر را شامل شوید تا در رشته خود توانایی خارق العادتان اثبات کنید:

 • مدرک دریافت جوایز داخلی یا جوایز عالی که در سطح بین المللی شناخته شده اند.
 • مدرک عضویت شما در انجمن های مرتبط با رشته ای که اعضای آن نیازمند یک دستاورد برجسته می باشند.
 • مدرک مقاله منتشر شده درباره شما در نشریه تجاری تخصصی یا حرفه ای یا دیگر رسانه های گسترده.
 • مدرکی که از شما خواسته شده که در کار دیگران قضاوت کنید.، چه بصورت انفرادی چه بصورت گروهی.
 • مدرک نشان دهنده خدمات علمی، دانشگاهی، هنری، ورزشی، یا تجاری که از اهمیت عمده ای در این رشته برخوردار است.
 • مدرک تالیف مقاله علمی در نشریه تجاری تخصصی یا حرفه ای یا دیگر رسانه های گسترده.
 • مدرکی که کار یا اثر هنری شما در نمایشگاه یا گالری ها نمایش داده شده است.
 • مدرک عملکرد شما در نقش رهبری یا انتقادی در سازمان های متمایز و برجسته.
 • مدرکی که نشان دهنده ی درآمد بالای شما یا سایر حق الزحمه های بالا نسبت به درآمد دیگران در این رشته می باشد.
 • مدرک موفقیت تجاری و بازرگانی شما در هنرهای نمایشی.

مثال های مدارک مستندی که شخصی یک محقق یا استاد برجسته و ممتاز است

 • مدرک دریافت جوایز اصلی داخلی یا بین المللی برای دستاوردهای برجسته
 • مدرک عضویت شما در انجمن هایی که اعضای آن نیازمند نمایش دستاوردهای برجسته می باشند.
 • مدرک نشر مقاله در نشریه حرفه ای که توسط دیگران درباره کار یا اثر خارجی در رشته دانشگاهی نوشته شده باشد.
 • مدرک شرکت در قضاوت کار دیگران، چه بصورت انفرادی چه بصورت گروهی، در رشته علمی مشابه یا پیوسته
 • مدرک همکاری یا خدمات پژوهشی علمی یا دانشگاهی در این رشته.
 • مدرک تالیف کتاب ها یا مقالات علمی(در مجلات علمی با چرخه علمی) در این رشته.

روند درخواست 

 • توانایی خارق العاده: شما ممکن است برای خودتان با تکمیل فرم I-140، درخواست کارگر خارجی، درخاست دهید.
 • محقق یا استاد برجسته: کارفرمای شما می بایست از فرم I-140، درخواست کارگر خارجی، تشکیل پرونده دهد.
 • مدیر اجرایی یا رئیس چند ملیتی: کارفرمای شما می بایست از فرم I-120 USCIS، درخواست کارگر خارجی، تشکیل پرونده دهد.

مهاجرت مبتنی بر اشتغال : اولویت دوم EB-2

شما ممکن است برای ویزای اولویت دوم مهاجرت مبتنی بر اشتغال واجد شرایط باشید، اگر شما یک عضو حرفه ای دارنده یک مدرک پیشرفته یا معادل آن هستید، یا یک تبعه خارجی که توانایی استثنایی دارید. در زیر هر دسته شغلی و ملزوماتش آورده شده است:

 

معیارهای واجد شرایط شدن

زیر مجموعه توضیحات مدارک
مدرک پیشرفته شغلی که شما برای آن درخواست می دهید می بایست ملزم به یک مدرک پیشرفته باشد و شما باید دارنده چنین مدرکی یا معادل آن باشید(مدرک لیسانس به اضافه ۵ سال تجربه کاری مداوم در ان رشته) اسنادی نظیر مدارک تحصیلی رسمی که نشان می دهند شما یک مدرک پیشرفته از ایلات متحده یا یک مدرک خارجی معادل دارید، یا یک مدرک تحصیلی رسمی که نشان می دهد شما مدرک لیسانس از ایالات متحده یا یک مدرک خارجی معادل دارید و نامه هایی از کارفرما سابق یا فعلی که نشان می دهد شما حداقل ۵ سال سابقه کاری مداوم پس از مدرک لیسانس در ان تخصص دارید.
توانایی خاص و استثنائی شما باید قادر به نمایش توانایی خاص خود در علوم، هنر، یا تجارت باشید. توانایی خاص ” بدین معنا که درجه ای از تخصص می باشد که بطور قابل ملاحظه ای از حد معمول که در علوم، هنر، یا تجارت با آن مواجه می شویم، بالاتر است “ شما باید حداقل ۳ مورد از معیارهای زیر را شامل بشوید
چشم پوشی از منافع ملی خارجیانی که بدنبال چشم پوشی از منافع ملی هستند در خواست چشم پوشی از مدارک کار میدهند چرا که در جهت منافع ملی ایالات متحده است. اگرچه کارهایی که برای چشم پوشی از منافع ملی درخواست می دهند در اساسنامه و قانون تعریف نشده است، معمولا چشم پوشی از منافع ملی به افرادی که دارای توانایی خصی هستند اعطا میشود و کسانی که در ایالات متحده اشتغال دارند تا حد زیادی به نفع  ملت می باشند. ممکن است آنهایی که بدنبال چشم پوشی از منافع ملی هستند خودشان درخواست بدهند (آنها نیاز به کارفرمایی که آنها را حمایت کند ندارند) و ممکن است مدرک صدور گواهی کار خود را مستقیما با USCIS همراه با فرم در خواست I-140، درخواست کارگر خارجی را پر کنند. شما باید حداقل ۳ مورد از معیارهای زیر را شامل بشوید و نشان دهید که تنها در منافع ملی است که شما بطور دائم برای ایالات متحده کار می کنید.

 

معیارهای ویزای EB-1

 • مدرک رسمی تحصیلی که نشان دهد شما یک مدرک، دیپلم، گواهی یا جایزه مشابهی از یک کالج، دانشگاه، مدرسه یا موسسه آموزشی که مرتبط با حیطه توانایی خاص شما می باشد، دارید.
 • نامه رسمی که حداقل در شغلتان تجربه کاری تمام وقت ده ساله دارید.
 • مجوز کار در حرفه تان یا صدور گواهی برای حرفه یا شغلتان
 • مدرکی که شما درآمد بالایی دارید یا پاداش های دیگر برای خدماتی که نشان می دهد شما توانایی خاص دارید.
 • عضئیت در انجمن های حرفه ای و تخصصی
 • دستاورد ها و خدمات قابل توجه شما در صنعت کشورتان یا رشته ای که توسط همکارانتان، نهادهای دولتی، سازمان های تخصصی و حرفه ای به رسمیت شناختنه می شوند.
 • همچنین مدارک دیگر شایستگی که قابل قیاسند نیز مورد قبول می باشد.

نکته: بطور کلی درخواست های الویت دوم مبتنی بر اشتغال می بایست با گواهی کار فردی مستند از فرم ETA-705 وزارت کار همراه باشد.

برای درخواست ویزای EB-2، کارفرمای شما می بایست فرم I-140، درخواست کارگر خارجی را ثبت کند. برای اطلاعات بیشتر درمورد تکمیل کردن، صفحه “فرم ها” را مشاهده کنید.

خانواده دارنده ویزای EB-2

ممکن است همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال شما، به ترتیب در موقعیت مهاجرتی  E-21 و E-22 برای ورود به ایالات متحده مورد قبول واقع شوند. در طول فرایند هنگامی که شما و همسرتان برای موقعیت اقامت دائم درخواست می دهید (موقعیتی که همانند وضعیت دارنده گرین کارت است)، همسرتان مجاز به درخواست (EAD) مدرک/سند مجوز اشتغال می باشد.

 

 

مهاجرت مبتنی بر اشتغال : اولویت سوم EB-3

ممکن است شما برای این دسته اولویتی از ویزای مهاجرتی واجد شرایط باشید، اگر شما یک نیروی متخصص، مشاغل حرفه ای، یا جز دیگر مشاغل فنی باشید.

 • نیروی کار متخصص، اشخاصی می باشند که باید حداقل ۲ سال آموزش یا تجربه کاری دائم، نه بصورت موقت یا فصلی، داشته باشند.
 • حرفه ای ها اشخاصی هستند که باید حداقل یک مدرک لیسانس از ایالات متحده یا مدرک خارجی معادل آن داشته باشند و این اشخاص عضو یک انجمن حرفه ای باشند.
 • زیر مجموعه” مشاغل فنی دیگر” برای اشخاص فاقد تجربه حرفه ای با حداقل دو سال آموزش یا تجربه دائممی باشد، نه بصورت موقت یا فصلی.

معیارهای واجد شرایط شدن برای ویزای EB-1

 

زیر مجموعه مدارک گواهی
نیروی متخصص ·        شما باید بتوانید نشان دهید که حداقل دو سال آموزش یا تجربه کاری باشید.

·        شما باید قادر به انجام کاری باشید که برای آن نیروی کار واجد شرایط در ایالات متحده موجود نمی باشد.

گواهی کار و پیشنهاد کاری تمام وقت و دائم نیاز است.
مشاغل حرفه ای ·        شما باید بتوانید نشان دهید که مدرک لیسانس دریافت کرده اید یا مدرک خارجی معادل داریدو اینکه مدرک لیسانس یک نیاز طبیعی برای ورود به این شغل  می باشد.

·        شما باید قادر به انجام کاری باشید که برای آن نیروی کار واجد شرایط در ایالات متحده موجود نمی باشد.

·        ممکن است تحصیلات و تجربه کاری جایگزین مدرک لیسانس نشود.

گواهی کار و پیشنهاد کاری تمام وقت و دائم نیاز است.
نیروی غیر حرفه ای (دیگر مشاغل فنی) زمانی که درخواست تکمیل و ثبت شد، شما باید قادر باشید بجای کار غیرحرفه ای دائم (که حداقل دوسال آموزش و کار نیاز دارد) نشان دهید که برای آن کار، نیروی کار واجد شرایط در ایالات متحده موجود نمی باشد.

 

گواهی کار و پیشنهاد کاری تمام وقت و دائم نیاز است.

 

نکته: ملزومات شایسته شدن برای دسته اولویت سوم از سختگیری کمتری برخوردار است، حال انکه شما باید آگاه باشید که کار های ناتمام طولانی برای این ویزاها در دسته «مشاغل غیر فنی» وجود دارد.

وزارت کار ایالات متحده صدور گواهینامه کار

عمدتا درخواست های اولویت سوم باید توسط یک جواز کار فردی مستند از طرف وزارت کار با فرم ETA-9089 همراهی شود. در برخی موارد، ممکن است درخواست به خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (USCIS) با یک ETA-9089 غیر مستند برای در نظر گرفتن در برنامه A از گروه I، ارائه شود.

روند درخواست ویزای EB-1

کارفرمای شما (درخواست کننده) باید فرم I-140، درخواست نیروی خارجی، را تکمیل نماید. به عنوان بخشی از روند درخواست، کارفرمای شما باید نشان دهد که توانایی پرداخت دستمزد پیشنهادی شما به عنوان تاریخ درخواست ویزای شما را دارد. ممکن است کارفرمای شما از یک گزارش سالانه، اضهارنامه مالیاتی فدرال، یا صورتهای حسابرسی مالی برای نشان دادن توانایی وی در پرداخت دستمزد شما استفاده کند.

خانواده دارنده ویزای EB-3  

ممکن است همسر شما در وضعیت E34 (همسر یک نیروی متخصص یا مشاغل حرفه ای) یا EW4(همسر یک نیروی مشاغل غیر فنی) برای ورود به ایالات متحده مورد قبول واقع شود. در طول فرایند هنگامی که شما و همسرتان برای وضعیت استقرار دائمی (وضعیتی که همانند دارندگان گرین کارت می باشد) درخواست می دهید، همسرتان مجاز به درخواست (EAD) مدرک/سند مجوز اشتغال می باشد. ممکن است فرزندان نوجوان ( زیر ۲۱ سال) شما در E35 (فرزند یک نیروی متخصص یا مشاغل حرفه ای) یا EW5 (فرزند نیروی غیر فنی) مورد قبول واقع شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *