فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
مهاجرت کاری یا تحصیلی کدام بهتر است؟
Behaminkarimi پاسخ 10 ساعت قبل  • 
3 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
بهترین راه مهاجرت برای خانواده
arian_hassankhah پاسخ 19 ساعت قبل  • 
3 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
پناهندگی در سوئد
alireza پاسخ 23 ساعت قبل  • 
3 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
کار در آفریقای جنوبی
حسن پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
1 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
دریافت اقامت انگلستان
وحید پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت برای هنرمندان و ورزشکاران
سیروان پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت تحصیلی به ایتالیا
شهیاد پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
1 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی سوئد
آرمان پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
1 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت و اقامت کاری
سپهر پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
3 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
اقامت پس از تحصیل در آفریقای جنوبی
Es.Dehkordi پاسخ 23 ساعت قبل  • 
4 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تحصیل پزشکی در آلمان
Es.Dehkordi پاسخ 23 ساعت قبل  • 
9 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
تحصیل در دانشگاههای آلمان
Behaminkarimi پاسخ 1 روز قبل  • 
8 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت کاری
Es.Dehkordi پاسخ 2 روز قبل  • 
6 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تحصیل در دانشگاههای پزشکی آلمان
m.goli پاسخ 2 روز قبل  • 
5 نمایش1 پاسخ0 امتیاز


توضیحات استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

فایل صوتی استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی