ویزای گاردین انگلستان

ویزای گاردین انگلستان

ویزای گاردین انگلستان چگونه است؟آیا اطلاعاتی در مورد ویزای گاردین انگلستان دارید؟مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای گاردین انگلستان چیست؟آیا نحوه ی تائیدیە مدارک ویزای گاردین انگلستان را می دانید؟ هزینه ای که برای اخذ ویزای گاردین انگلستان باید صرف شود به چه میزان است؟

شما می توانید با مطالعه مقاله ویزای گاردین انگلستان پاسخ سوالات خود را بگیرید و همچنین می توانید از موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE اطلاعات لازم را کسب نمایید.

انگلستان کشوری است که در حوزۀ تحصیل و پژوهش همواره در صدر سایر کشورها قرار داشته و دارد. شاید به جرإت
بتوان گفت که برترین کشور در حوزۀ تحصیل انگلستان می باشد. به همین دلیل هر ساله افراد زیادی متقاضی تحصیل در انگلستان هستند و موضوع تحصیل در انگلستان همواره مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. والدین نیز علاقه بسیار زیادی به تحصیل در انگلستان برای فرزندان خود دارند.خوشبختانه این امکان برای متقاضیان عزیز
فراهم شده تا در صورت تمایل به ادامۀ تحصیل در انگلستان پس از طی مراحلی لازم و انجام اقدامات مقتضی وارد خاک
بریتانیا شده و تحصیلات خود را در مقاطع مختلف آغاز نمایند. در واقع اگر بخواهیم به صورت اجمالی نگاهی به مقاطع مختلف تحصیلی در برینانیا داشته باشیم، باید بگوئیم که مقاطع تحصیلی در این کشور به چند دسته تقسیم می شوند -1مقطع
تحصیلی 3تا 7سال -2مقطع تحصیلی 7تا 13سال -3مقطع تحصیلی 13تا 18سال سپس مقطع لیسانس، فوق لیسانس،
دکترا و بالاتر.
اما چنانچه شما خوانندۀ گرامی قصد اعزام فرزند زیر 13سال خود، به کشور انگلیس، به منظور ادامۀ تحصیل را دارید و
این دغدغۀ را دارید که کودک زیر 13سال شما نیاز به حمایت و حضور شما دارد، پیشنهاد می نمایم مقالۀ حاضر را هر
چند به صورت کوتاه و مختصر مطالعه فرمائید و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و جامع تر و راهنمائی مؤثر
تر ، با وکلا و مشاورین ارشد موسسۀ مهاجرتی MIE تماس حاصل نمائید تا بتوانند شما را در مسیر محقق شدن
خواستهایتان یاری و کمک نمایند.
چکیده
همانطور که در بخش مقدمه نیز اشاره شد، مقاطع تحصیلی در انگلستان به چند دسته تقسیم می شوند. اما مقاطعی که منظور
نظر مقالۀ حاضر می باشد، همانا مقطع تحصیلی 3تا 7سال و 7تا 13سال می باشد. چرا که با توجه به پائین بودن سن
متقاضی از حساسیت بیشتری برخوردار است و نیاز به حضور والدین به منظور حمایت و رسیدگی احساس می شود. اما
جای بس خوشحالی است که دولت انگلستان این امکان را برای والدین عزیز فراهم نموده تا در کنار فرزند زیر 13سالۀ
خود حضور داشته، و مسیر موفقیت فرزند خود را هر چه بهتر هموار نمایند.

نگاه کلی
ویزای تحصیلی در انگلستان تحت عنوان ویزای Tire 4مشهور و شناخته شده می باشد. حال در صورتی که متقاضی
تحصیل کمتر از 18سال سن داشته باشد، ویزای که به وی تعلق می گیرد ویزای Child Tire 4می باشد، و ویزایی که
به والدین این افراد اعطا می شود ویزای Parent Tire 4می باشد. اما این نوع از ویزا نیازمند یک سری شرایط می
باشد تا این امکان فراهم شود که در کنار فرزندان قادر به حضور در کشور انگلیس باشید. که از جملۀ این شرایط مواردی
می باشد که در زیر به آن می پردازیم:
در صورتی که فرزند شما متقاضی تحصیل در مدرسۀ روزانۀ خصوصی باشد
در صورتی که در خارج از اتحادیۀ اروپا و یا از کشور سوئیس اقامت داشته باشید
تمکن مالی برای تأمین مایحتاج خود و فرزندتان را در خلال مدتی که در انگلستان ساکن می باشید را دارا باشید.
, و یا در صورتی که اقوام و دوستانی را در کشور انگلیس دارید که به عنوان حامی معرفی نموده اید، اثبات تمکن
مالی این افراد
مالک منزلی در خارج از خاک انگلستان باشید
قصد بازگشت به کشور خود بعد از اتمام مدت ویزا را داشته باشید
هزینۀ سفر بازگشت به کشور خود را دارا باشید
و اما فرزند شما باید:
زیر 12سال سن داشته باشد
درحال تحصیل در انگلستان و یا قصد شروع تحصیل در یکی از مدارس روزانۀ انگلستان باشد
ویزای TIRE 4را کسب کرده باشد و یا اینکه با توجه به قانون مهاجرت مورخ 3مارچ 2009در زیر شاخۀ
عنوان دانش آموز قرار گیرد.

مدارکی که برای ویزای گاردین باید تهیه نمائید

زمانی که شما درخواست خود را صادر می نمائید لازم است مدارک ذیل را تهیه فرمائید:
پاسپورت اخیر و یا سایر مدارک مسافرتی که بیان کنندۀ مشخصات هویتی باشند
آزمایش مربوط به بیماری سل، در صورتی که از کشوری باشید که نیازمند انجام چنین آزمایشی می باشید (
توضیح آنکه برخی کشورها از جمله افغانستان، عراق و سایر کشورها موظف به انجام چنین آزمایشی می
باشند لازم به ذکر است که نام کشور ایران در هیچ یک از موارد مختلف این ویزا یاد نشده است)
سند ملکی خارج از کشور انگلستان
اسنننادی که نشننان دهد هزینۀ کافی جهت حمایت خود و فرزندتان را دارید، و یا اقوام و دوسننتانی را دارید که
از شما حمایت مالی نمایند
بلیتی را برای برگشت خود رزرو کرده باشید و یا مبلغ کافی برای تهیۀ آن را دارید
همچنین موظف هسننتید هر یک از مدارکی را که به زبان انگلیسننی نمی باشننند را به طور رسننمی ترجمه کرده و به مهر و
امضای شخص مترجم رسیده باشد.
نکته ای که بد نیسنت به آن اشناره ای داشنته باشنیم این اسنت که به منظور اعطای ویزای Parent Tire 4باید لااقل یک
صحفه از پاسپورت شما خالی باشد.
و دیگر اینکه ممکن است با توجه به وضعیتی که دارید از شما درخواست شود تا مدارک دیگری را نیز ارائه نمائید.

نحوۀ تائیدیۀ مدارک
تائید مدارک کپی برابر اصننل از طریق امضننا و درج تاری و از سنننوی یک مقام معتبر مانند وکیل صنننورت می گیرد. به
طور مثال زمانی که شما تقاضایی را جهت حساب بانکی می نمائید، ممکن است از شما درخواست شود که ادله ای را تهیه
نمائید که نشان دهد مدارک ارائه شده یک کپی حقیقی از اصل آن مدرک می باشد.
کپی مدارکی که باید تصدیق شوند عبارتند از:
کپی پاسپورت
کپی گواهی نامۀ رانندگی
کپی نامه از سوی سازمان های دولتی
کپی حساب بانکی و یا کارت اعتباری
کپی قبض آب، برق، تلفن و یا قبض های مالیاتی
کپی نامه از بیمارستان و یا دکتر
چه کسانی می توانند مدارک شما را تائید نمایند
به منظور تائید مدارک، می توانید از افراد متخصص و یا شخص مورد اعتماد در کشور خود درخواست نمائید تا مدارک
مورد نظر را تأیید نمایند، این افراد شامل:
مدیر بانک
وکیل
دندان پزشک
حسابدار خبره
مشاور حقوقی و یا دفتر اسناد رسمی
معلم و یا نویسنده
اما افرادی که از آنها درخواست تائید مدارک را می نمائید نباید از جمله افراد زیر باشند:
از نزدیکان شما باشند
دقیقاً در آدرس محل سکونت شما، سکونت داشته باشند
به نوعی با شما ارتباط داشته باشند
چگونه یک مدرک را تائید نمائیم
کپی مدارک را به همراه اصل آن به افراد مذکور ارائه نمائید و از آنها بخواهید که مدارک کپی را تائید نمایند، از طریق:
در ذیل سند مرقوم نمایند که مدرک کپی ارائه شده مطابق با اصل آن می باشد
آن را امضا نموده و تاری آن روز را منعقد نمایند

بد نیست بدانید شخصی که مدارک شما را تائید می کند ممکن است مبلغی را از این بابت از شما دریافت نماید.
نحوۀ درخواست
متقاضنیان ویزای Parent Tire 4به دو دسنته تقسنیم می شنوند. یک دسنته والدینی هستند که در خارج از خاک کشنور
انگلستان هستند و دستۀ دوم والدینی که در کشور انگلیس حضور دارند و خواستار تمدید مدت ویزای خود می باشند.
الف)- خارج از خاک انگلستان
در صورتی که خارج از انگلستان سکونت دارید، می توانید به صورت آنلاین برای دریافت این ویزا اقدام نمائید.
و نیاز هست که اثر انگشت و عکسی را که از سوی مرکز درخواست ویزا گرفته می شود را به عنوان بخشی از ویزای
خود دارا باشید.
همچنین ممکن است در صورتی که از برخی کشورهای خاص باشید، مراحل کاریتان از جمله صدور ویزا سریع تر و
راحت تر انجام شود.
درخواست از داخل کشور انگلستان
در صورتیکه شما در کشور انگلیس حضور داشته باشید صرفاً می توانید جهت تمدید این ویزا اقدام نمائید.
نحوۀ تمدید ویزا:
شما می توانید ویزای خود را تا زمانی که خود و فرزندتان شرایطی را که مستحق دریافت این ویزا می باشند را
داراهستید، نسبت به تمدید آن اقدام نمائید. و برای تمدید این ویزا نیاز به بازگشت به کشور خود نمی باشید و از همان جا
می توانید اقدام نموده و دیگر اینکه حداقل باید 4هفته قبل از انقضای ویزا اقدام نمائید.
چه مدت می توانید به موجب این ویزا در انگلستان بمانید
شما هر زمان می توانید اقامت خود را در صورت وجود شرایط لازم، هر بار به مدت 12ماه تمدید نمائید.
چگونگی تمدید ویزا

شما می توانید فرم های مورد نیاز را به همراه راهنمای آن دانلود نموده و از طریق پست اقدام نمائید. آدرس
نیز در ذیل فرم مذکور قید شده است.
و یا آنکه فرم ها را دانلود نموده و شخصا در خود مرکز آن را ارائه نمائید

هزینه ها
هزینۀ تمدید ویزا عبارتند از:
مبلغ 811پوند را در صورتی که بخواهید تمدید ویزای خود را از طریق پست انجام دهید.
و مبلغ 1.311پوند در صورتیکه بخواهید شخصاً اقدام نمائید.
مدت زمانی که طول می کشد
در مورد تمدید این نوع از ویزا در مدت زمان های مذکور اقدام می شود:
در حدود 8هفته در صورتیکه که به صورت آنلاین درخواست خود را ارائه داده باشید
معمولاً در همان روز در صورتی که شخصا اقدام نموده باشید
در صنورتی که مدارک ارائه شنده دارای پیچیدگی های باشند با شنما تماس گرفته خواهد شد و مسلماً مدت زمان رسیدگی
نیز طولانی تر خواهد شد، به طور مثال:
در صورتی که مدارک حمایت کنندۀ شما نیازمند این باشند که مورد تائید قرار گیرند
در صورتی که نیاز باشد با شما به صورت حضوری مصاحبه ای انجام شود
به علت وضعیت شخصیتان مانند اینکه مرتکب جرائمی شده باشید و غیره
نتیجه گیری
با توجه به موارد یاد شده ویزاهای تحصیلی انگلستان به طور کلی ویزای Tire 4نام دارند. که در صورتی که فرد
متقاضی کمتر از 18سال سن داشنته باشند این ویزا تحت عنوان Child Tire 4می باشد. و همانطور که اشاره کردیم
مقاطع تحصیلی در انگلستان به مقاطع مختلفی تقسیم می شود و در صورتی که متقاضی کمتر از 12سال سن داشته باشد
یکی از والدین، یعنی یا پدر و یا مادرمی توانند به عنوان همراه در کنار وی باشند. و اما برای اینکه مستحق دریافت این
ویزا باشید باید شرایطی را هم خود و هم فرزندان دارا باشید تا این ویزا به شما اعطا گردد، که به تمامی این شرایط در
خلال مقاله پرداختیم.
مطلب دیگر اینکه این ویزا به صورت موقت، و به مدت 12ماهه صادر می شود و در صورت وجود شرایط امکان
تمدید آن وجود دارد. اما نمی توان آن را به نوعی دیگر از ویزا تبدیل نمود.
مدارکی که نیازمند آن می باشید نیز ذکر شده که در صورتی که این مدارک به صورت کپی ارائه شوند باید به تأیید
مقامات صلاحیت دار برسند.
و در نهایت اینکه تمدید این ویزا نیز در خود کشور انگلیس انجام می شود و نیازمند این نیست تا شخص به کشور خود
بازگردد.که می تواند در صورتی که از طریق پست اقدام نمائید حدوداً 8روز به طول خواهد انجامید و در صورتی که
مسبقیماً اقدام نمائید همان روز صادر خواهد شد.
امید است مطالب ارائه شده مثمر فایده بوده و توانسته باشد تا حدودی جوابگوی سوالات شما باشد. اما توصیه می کنم به
منظور اطلاعات کامل تر و راهنمائی های بهتر با وکلا و مشاورین مجرب موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE تماس حاصل نموده
تا بتوانند با توجه به شرایطتان شما را در مسیر صحیح هدایت نمایند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *