ویزای نامزدی آمریکا

ویزای نامزدی آمریکا ویزاییست که شما با نامزد کردن می توانید وارد خاک این کشور شوید. آیا می دانید ویزای نامزدی آمریکا چیست؟ آیا شرایط ویزای نامزدی آمریکا را می دانید؟ آیا محدودیت های ویزای نامزدی آمریکا را می دانید؟ آیا گرفتن ویزای نامزدی آمریکا شرایط خاصی دارد؟ مدارک لازم برای اخذ ویزای نامزدی آمریکا چیست؟

برای استفاده از ویزای نامزدی آمریکا چگونه باید نشان دهیم قصد ازدواج داریم؟ ایا افرادی که پیرو اعتقادات مذهبی و فرهنگی امکان هیچ نوع رابطه قبل از ازدواج را ندارند نیز میتوانند برای ورود به خاک آمریکا وازدواج با نامزد خود از ویزای نامزدی آمریکا استفاده کنند؟ آیا از راه ویزای نامزدی آمریکا می توان به آمریکا مهاجرت کرد؟ آیا ویزای نامزدی آمریکا به گرین کارت آمریکا ختم می شود؟

آیا راهی وجود دارد که بتوان با ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا تابعیت آمریکا را بدست آورد؟ ایا کسی که خود د رآمریکا صرفا اقامت دائم دارد(گرین کارت دارد) میتواند برای شخص دیگری درخواست ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا نماید؟ در پروسه ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا تکلیف فرزندان متقاضی ورود به خاک آمریکا چه می شود؟

آیا آنها نیز بواسطه ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا پدر یا مادر خود امکان ورود به خاک آمریکا را دارند؟ آیا در صورتی که زوجی در کشور ثالث ازدواج کرده اند و یکی از طرفین اقامت آمریکا را دارد شخص دارنده گرین کارت آمریکا می تواند برای همسر خود درخواست ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا نماید یا می بایست روند دیگری طی نماید؟ و آیا اگر شخصی با ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا وارد آمریکا شد و به هر دلیلی ازدواج صورت نگرفت چه گزینه هایی پیش رو دارد؟

ما می دانیم این سوالات و سوالاتی از این دست ذهن بسیاری از شما هم وطنان عزیز را که قصد دارید در قالب یک تصمیم بزرگ و موثر برای همه دوران  زندگیتان با نامزد خود که در امریکا زندگی می کند ازدواج نموده و به آن کشور مهاجرت کنید را مشغول کرده است. لذا مشاوران خبره و زبده مجموعه موسسه مشاوره ای MIE با سالها تجربه توام به دانش حقوقی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مفتخرند بتوانند مشاوره ای صحیح مبتنی بر قوانین بین المللی، قوانین داخلی کشور ایران و قوانین داخلی کشور آمریکا به شما هم وطن گرامی ارائه نمایند. چرا که ما مشاوران موسسه مشاوره ای MIE کاملا آگاه هستیم شما در یکی از حساسترین برحه های زندگی خود بسر میبرید و در تلاشید بهترین تصمیم را برای زندگی خود بگیرید.

لذا ما مشاوران موسسه مشاوره ای MIE این وظیفه سنگین را کاملا بر دوش خود احساس میکنیم که اطلاعات واقعی و صحیح، تماماً مبتنی بر مستندات قانونی در اختیار شما قرار داده و بتوانیم سهمی هرچند کوچک در موفقیت شما هم وطن داشته باشیم.

مبحث اخذ اقامت و تابعیت کشوری دیگر از طریق ازدواج یکی از مباحث فراگیر و رایج در دنیای امروز جامعه بشری محسوب شده و روند آن پیرو توسعه کشورها و توسعه روابط جوامع مربوطه و فراگیرتر شدن تکنولوژیهای ارتباطی مبتنی بر اینترنت افزایشی می باشد. لاکن نداشتن اطلاعات درست از قوانین کشور هدف گاهاً مشکلاتی را برای اشخاص، خانواده ها و دولتهای طرفین ایجاد می کند. قوانین اخذ اقامت و تابعیت کشورثالث از طریق ازدواج در دنیای امروز به گونه ای است که درقوانین اغلب کشورها  ازدواج با شهروند آن کشور منتهی به اخذ اقامت و تابعیت زوج یا زوجه می شود.

لاکن دربرخی از کشورها مانند ایران صرفا ازدواج یک زن غیر ایرانی با یک مرد ایرانی منجر به تحمیل تابعیت ایرانی به زن خارجی می شود وعکس آن به این کیفیت صادق نمی باشد. بدیم معنا که الزاما ازدواج یک مرد غیر ایرانی با یک زن ایرانی منتج به اعطای تابعیت ایرانی به مرد غیر ایرانی نمی شود اگرچه می تواند اثار مثبتی به دنبال داشته باشد. در سایر کشورها نیز همانطورکه گفته شد معمولا ازدواج با تبعه هر کشور می تواند منجر به اخذ اقامت و تابعیت آن کشور برای شخص غیر تبعه باشد که این موضوع با وجود اشتراک د رکلیات امر در جزییات با پیروی از قوانین داخلی کشورها، از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد.یکی از کشورهایی که هر ساله تعداد زیادی از مردم از طریق ازدواج به آن کشور مهاجرت نموده وموفق به اخذ اقامت وتابعیت آن می شوند کشور ایالت متحده آمریکا می باشد.

این کشور بنا به جذابیتهای ناشی از آزادی های فردی و اجتماعی و نظام اقصادی، سیاسی، اجتماعی وحقوقی حاکم بر آن مورد علاقه بسیاری از مردم جهان می باشد که از طریق فرصت ازدواج با یک شهروند یا مقیم امریکا استفاده نموده و در چارچوب قوانین حقوقی حاکم ، موفق به اخذ گرین کارت یا تابعیت امریکا می شوند.لاکن عدم آشنایی به این قوانین می تواند برای افراد متقاضی مشکل ساز باشد. درهمین راستا در این بخش سعی می کنیم سناریوهای مختلف موجود را برای ورود به خاک آمریکا و اخذ اقامت و تابعیت آن کشور بررسی کنیم.

الف- حالتی که یک شهروند آمریکایی بخواهد با نامزد غیر آمریکایی خود ازدواج نماید: در این حالت شهروند آمریکایی با استفاده از ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا میتواند نامزد خود را وارد آمریکا نموده و در بازه زمانی ۹۰ روز بعد از ورود به خاک آمریکا زوجین فرصت دارند تا تشریفات قانونی ازدواج را انجام داده و ازدواج رسمی آنها ثبت گردد.  بعد از ازدواج زوج یا زوجه می تواند درامریکا بماند و همسرش که شهروند امریکا می باشد برای وی که از طریق ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا آمریکا شده بود درخواست گرین کارت نموده و پروسه اخذ گرین کارت در USCIS شروع می شود.

لاکن اگر به هر دلیلی در مدت نود روز ازدواج صورت نگیرد شخص غیر تبعه که بواسطه ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا  وارد خاک آمریکا شده بود ملزم به ترک آمریکا در پایان ۹۰ روز می باشد.لازم به ذکر است ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا قابل تکرار بوده و طرفین می توانند مجددا از ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا برای فرصتها و موقعیتهای دیگر استفاده نمایند.برای استفاده از ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا طرفین باید شرایط ذیل را داشته باشند:

۱- شخص درخواست دهنده ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا شهروند آمریکا باشد.
۲- طرفین به سن قانونی رسیده باشند
۳- هردو مجرد بوده و مانع قانونی برای ازدواج نداشته باشند(در صورت طلاق  یا فوت مدارک و مستندات موجود باشد).
۴- ارائه مدارک و شواهدی دال برحداقل اینکه در دو سال گذشته با یکدیگر در ارتباط بوده و تصمیم جدی برای ازدواج دارید.
۵- مصمم به ازدواج در بازه ۹۰ روزه حضور در خاک امریکا با یکدیگر باشند.

تبصره: در خصوص مورد شماره ۴ برای افرادی که به دلیل اعتقادات مذهبی و فرهنگی و محدودیتهای عرفی یا مواردی که ملاقات می توانست همراه با خطرات جانی باشد و در نتیجه شرایط ارتباط قبل از ازدواج میسر نبوده، با ارائه ادله و مستندات امکان چشم پوشی از این ماده وجود دارد و آنها نیز می توانند برای ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا اقدام نمایند.

ب- وضعیتی که نامزد شهروند آمریکایی از ازدواج قبلی خود صاحب فرزند باشد: همانطور که در مقدمه عرض شد یکی از سوالات مهم و همچنین مشغله ذهنی تعداد کثیری از شما هم وطنان عزیز ابهام در وضعیت فرزندان شماست. یدین شرح که اگر شخصی متقاضی ورود به خاک آمریکا از طریق ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا دارای فرزندی باشد تکلیف این فرزند چه می شود؟ قانون گذار در این خصوص با توجه به اعتقاد بر حفظ اعضای خانواده در کنار یکدیگر اجازه داده است فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال مادر یا پدر که با وی زندگی میکنند و تحت حضانت ایشان می باشند بتوانند به واسطه ویزای ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا از طریق ویزای K-2  به همراه پدر یا مادر خود وارد آمریکا شوند. لذا کلیه شرایط و موقعیت فرزند در این حالت تابع شرایط پدر یا مادر می باشد.

ج- حالتی که شهروند آمریکایی دارای همسرخارجی قانونی در خارج از خاک آمریکا باشد: در این حالت شهروند آمریکایی می تواند با مراجعه به USCIS و ارائه دادخواست  I-130 نسبت به درخواست برای شروع پروسه اخذ گرین کارت برای همسر خود اقدام نماید.لاکن با توجه به طولانی بودن فرایند صدور گرین کارت، قانونگذار در این خصوص نیز در جهت رفاه  حال خانواده اجازه داده است در صورت درخواست وتمایل زوج یا زوجه غیر آمریکایی با استفاده از ویزای K-3 وارد آمریکا شده و در کنار همسر خود زندگی نماید و در این حین پروسه صدور گرین کارت را نیز پیگیری و تکمیل نمایند.

د- حالتی که همسر قانونی غیر آمریکایی شهروند آمریکا دارای فرزند باشد: قانون آمریکا در این حالت نیز در راستای صیانت از کانون خانواده اجازه می دهد فرزندان زیر ۲۱ سال مجرد همسر قانونی غیر آمریکایی شهروند آمریکا از طریق ویزای K-4 به همراه پدر یا مادر خود وارد خاک آمریکا شوند.

و- خانواده دارندگان گرین کارت آمریکا: دارندگان گرین کارت آمریکا نیز می توانند در چاچوب قوانین آمریکا برای همسر خود و فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال خود با ارائه مدارک لازم همچون سند ازدواج و … درخواست گرین کارت نمایند.

در این مقاله تلاش شد اطلاعات مفیدی از شرایط ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا ، ویزاهای گروه K و سایر موارد مشابه خدمت شما ارائه گردد. لاکن با عنایت به این مهم که در مقام اجرا برای هریک موقعیتهای مذکور وموارد زیر مجموعه آنها شرایط اقدام متفاوت می باشد و جزییات تعیین کننده زیادی در موفقیت یا عدم موفقیت یک پرونده مهاجرتی دخیل می باشند مشاوران خبره موسسه مشاوره ای MIE با آغوشی باز و محیطی صمیمی آمادگی پاسخ گویی به سوالات شما در خصوص موضوع ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا و موارد مشابه می باشند. لطفا با موسسه مشاوره ای MIE در ارتباط بوده و بخاطر بسپارید مشاوران موسسه مشاوره ای  MIE هیچگاه منافع شما را به منافع خود ترجیح نخواهند داد.

ویزای نامزدی آمریکا