ثبت نام در دوره پرستاری

پرستاری مهجرتی چگونه امکانپذیر است؟این رده بندی در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹  منقضی شده است.

 • یک مجوز کامل و بدون محدودیت پرستاری در کشوری که تحصیلات پرستاری خود را گذراندید، داشته باشید، یا دوره پرستاری دیده اید و در ایالات متحده مدرک دریافت کرده اید.
 • از طرف هیئت دولت پرستاری ایالات متحده برای پرستاری درون دولت مجاز باشید.

طبقه بندی کارگر موقت غیرمهاجرتی H-1C که توسط وزارت کار ( DOL) تعیین شده بود، ویژه پرستاران خارجی بود که به طور موقت وارد ایالات متحده آمریکا شده تا به عنوان پرستار دیپلمه در منطقه ی کمبود بهداشت حرفه ای خدمات ارائه دهند.

در سال ۱۹۹۹، طبقه بندی غیر مهاجرتی H-1C خصوصا به نشانی کمبود پرستار در ایالات متحده معرفی شد. درخواست دادن برای ویزای غیر مهاجرتی H-1C فرآیندی چند مرحله ای است که هماهنگی از DOL و USCIS را شامل می شود.

قبل از تکمیل یک درخواست بوسیله USCIS برای ویزای H-1C، می بایست DOL یک گواهی تهیه کند تا به بیمارستان ها درخواست کند تا تصدیق کنند که آنها مطابق با قوانین مورد نیاز، واجد شرایط هستند. در میان احراز صلاحیت، بیمارستان ها ملزم هستند که در یک منطقه کمبود بهداشت حرفه ای  واقع شده باشند.

USCIS(United States and Immigration Services)

DOL(Department of Labor)

معیارهای شایستگی

شما برای واجد شرایط شدن در ویزای H-1C، می بایست .

 • در امتحانی که توسط کمیسسیونی از فارغ التحصیلان برای دانشکده پرستاران خارجی (CGFNS) برگزار شده، قبول شده باشند، یا یک مجوز کامل و بدون محدودیت پرستاری دارد تا بعنوان یک پرستار دیپلمه (دارای پروانه رسمی) در داخل ایالت، هر کجا که شما در آن کار خواهید کرد، پرستاری کند، یا یک مجوز پرستار دیپلمه (دارای پروانه رسمی) کامل و بدون محدودیت در هر ایالتی دارد و جواز موقت دیافت کرده اند تا بعنوان پرستار دیپلمه (دارای پروانه رسمی) در داخل ایالت، هر کجا که شما در آن کار خواهید کرد، پرستاری کنند.برای اطلاعات بیشتر، لطفا به کمیسیون فارغ التحصیلان پرستاری خارجی (CGFNS).
 • تحت قوانین دولتی که نسبت به وضعیت اشتغال در نظر گرفته شده، کاملا واجد شرایط و شایسته باشد تا بلافاصله پس از ورود به ایالات متحده بعنوان پرستار، پرستاری کند.

طبق طرح H-1C، کارفرما می بایست به به معیارهای … برسد تا بدین ترتیب فرم I-129، برای درخواست کارگر غیرمهاجرتی، را در پرونده خود ضبط کند. برای واجد شرایط شدن، کارفرما ایلات متحده می بایست:

 • یک بیمارستان “Subpart D” طبق قوانین امنیت اجتماعی باشد.
 • در یک منطقه کمبود بهداشت حرفه ای واقع شده باشد.
 • جداقل ۱۹۰ تخت مراقبت های حاد داشته باشد.
 • نباید کمتر از ۳۵ درصد جمعیت بیمه سالمندی داشته باشند.
 • نباید کمتر از ۲۸ درصد جمعیت بیمه خدمات درمانی داشته باشند.
 • توسط وزارت کار تایید شده باشند.

 

روند درخواست

فرم I-129، درخواست کارگر غیرمهاجرتی، می بایست توسط کارفرمای بیمارستان ایالات متحده، که از وزارت کار اعلان گواهی پذیرش در پرستار غیرمهاجرتی H-1C را دریافت کرده، تکمیل شود.

 

برای اطلاعات بیشتر، به “مدیریت آموزش و اشتغال در لینک وزارت کار” مراجعه کنید.

 

مدارک پشتیبانی

فرم I-129 می بایست شامل مدارک زیر باشد:

 • کپی روند پذیرش وزارت کار از تکمیل گواهی فرم ETA-9081، گواهی پرستاران غیر مهاجرتی H-1C
 • بیانیه ای از تسهیلات که هرنوع محدودیتی را که قوانین ایالت یا حوزه قضایی از مکان اشتغال در خدمات شما را را بیان می کند.
 • مدرکی که شما توسط هیئت دولت پرستاری مجاز هستید یا خواهید بود تا در عمل ثبت نام پرستار دیپلمه در یک ایالت یا قلمرو ایالات متحده یا دارایی آن استخدام کنید، و شما در امکاناتی که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می دهد، پرستاری می کنید یا خواهید کرد.
 • مدرکی که شما در امتحانی که توسط کمیسسیونی فارغ التحصیلان در دانشکده پرستاران خارجی (CGFNS) برگزار شده، قبول شده اید، یا یک مجوز کامل و بدون محدودیت (موقت) دارید تا بعنوان یک پرستار دیپلمه (دارای پروانه رسمی) در شرایط اشتغالی در نظر گرفته شده، پرستاری کنید، یا یک مجوز (موقت) کامل و بدون محدودیت دارید که در هر ایالتی یا قلمرو ایالت متحده کار کنید و جواز موقت بعنوان پرستار دیپلمه در شرایط اشتغالی در نظر گرفته شده ایالت، کار کنید.
 • مدرکی که شما مجوز کامل و بدون محدودیت برای اعمال پرستاری حرفه ای، در کشوری که شما در آن آموزش پرستاری دیده اید یا آموزش پرستاری را در ایالات متحده گذرانده اید، کسب کرده اید.
 • مدرکی که شما تحت قوانین حاکم که نسبت به وضعیت اشتغال در نظر گرفته شده، کاملا واجد شرایط و شایسته هستید تا بلافاصله پس از ورود به ایالات متحده بعنوان پرستار، پرستاری کنید (شامل مدارکی از قبیل مجوز موقت یا انترنی لازمه که به شما اجازه کار می دهد).

 

درخواست ویزا در کنسولگری یا سفارت ایالات متحده

اگر فرم I-129 شما تایید شود، ما برای شما یک اعلان پذیرش ،نامه اقدام، در غالب فرم I-797 برای کارفرمای شما ارسال خواهیم کرد، کسی که در آخر آن را برای شما ارسال خواهد کرد.

نامه پذیرش فرم I-797 ممکن است برای درخواست ویزای غیر مهاجرتی در کنسولگری یا سفارت آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

قبل از درخواست ویزای خود، لطفا با کنسولگری یا سفارت آمریکا، برای درخواست نیاز خاص آنها،  بررسی و تطبیق کنید.

موارد ذیل در روز مصاحبه حضوری الزامی می باشد:

 • پاسپ.رت معتبر و گواهی تمامی ویزاهای صادر شده
 • اصل فرم I-797
 • فرم DS-156، درخواست ویزای غیرمهاجرتی، کامل و امضا شده
 • پاسپورت معتبر برای سفر به ایالات متحده که حداقل ۶ ماه و بیشتر از زمان اقامت شما اعتبار دارد
 • فرم DS-156، درخواست ویزای غیرمهاجرتی مکمل، که برای تمامی درخواست ویزاهای افراد مذکر بین سنین ۱۵ تا ۴۵، بدون در نظر گرفتن ملیت و مکانی که در آن درخواست می دهند،الزامی می باشد.
 • یک عکس ۲*۲

 

مدت زمان اقامت/تمدید اقامت

مدت زمان اقامت تمدید اقامت
بیشتر از ۳ سال اقامت در کل، به ۳ سال محدود شده است. تمدید اقامت با تکمیل دوره ۳ ساله ممکن است اعطا شود، با این حال، تمدید ویزا با تمدید دوره پذیرش در پس دوره سه ساله اولیه امکان پذیر نخواهد بود.

 

تغییر کارفرما

دسته بندی غیرمهاجرتی H-1C، به اشتغال در بیمارستان خاصی که درخواست را تکمیل نموده، محدود شده است. تغییر کارفرما مستلزم است که کارفرمای جدید شما یک فرم جدید از I-129 برای درخواست کارگر غیرمهاجرتی را تکمیل نمایتا زمانیکه فرم I-129 شما تایید نشده است نمی توانید کار برای کارفرمای جدید را آغاز نمایید.

 

خانواده دارنده ویزای H-1C

همسر شما یا فرزندان زیر ۲۱ سال مجرد شما به دسته بندی H-4 تعلق می گیرند. ویزای H-4، ویزای غیرمهاجرتی برای افراد وابسته به اعضای خارجی اصلی به H می باشد. افراد وابسته به شما در ایالات متحده طبق دسته بندی H-4، حق کار نخواهند داشت.

 

محدودیت ویزای H1-C

در هر سال مالی تنها ۵۰۰ ویزای H-1C صادر خواهد شد. همچنین، برای هر ایالت محدودیت های عددی وجود داردکه بر اساس جمعیت ایالت ها می باشد. در هر سال مالی، این محدودیت برای ایالت هایی با جمعیتی بیش از ۹ میلیون، ۵۰ ویزا می باشد و برای ایالت هایی با جمعیتی کمتر از ۹ میلیون ۲۵ ویزا می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *