کار در ایرلند

کار در ایرلند تجت چه شرایطی امکان پذیر است ؟ آیا میدانید شرایط کسب و کار در ایرلند چگونه است ؟ آیا از راه اندازی کسب و کار در ایرلند اطلاعات کافی دارید ؟ آیا شما هم قصد یافتن کار در ایرلند را دارید ؟

حق شما برای کار کردن به عنوان یک کارمند،دارا بودن شغل آزاد و یا راه اندازی یک کسب و کار در ایرلند بستگی به ملیت و تعدادی از عوامل دیگر دارد. شما می توانید در مورد کار در ایرلند از تعدادی از منابع، اطلاعات کسب کنید. اگر شما در حال شروع به کار هستید قطعا در مورد مسائلی مانند مالیات و سهم بیمه اجتماعی نیاز به اطلاعات دارید.

اتباع اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / سوئیس / حق زندگی، کار و یا راه اندازی یک کسب و کار در ایرلند را دارند. و در این صورت شما به مجوز کار نیاز ندارید. با شما  به عنوان کارگران و کارکنان  ایرلندی رفتار می شود. شما حق دارید اعضای خانواده خود را به ایرلند بیاورید.

کشورهای دیگر: اگر شما از خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس / هستید، شما به ویزا نیاز دارید. همچنین یک مجوز اشتغال به منظور کار یا اجازه راه اندازی یک کسب و کار نیاز است. اگر شما در حال آمدن به ایرلند برای کار هستید، در مورد انواع مختلف ویزای اشتغال اطلاعات کسب کنید. حق پیوستن اعضای خانواده به شما در ایرلند بستگی به نوع مجوز اشتغال شما دارد.

در طول دهه گذشته، جمهوری ایرلند تبدیل به یک مقصد مهاجرت بسیار محبوب شده است. با توجه به اقتصاد نسبتا قوی ایرلند، و یک سیستم مهاجرت طراحی شده برای آسان کردن مهاجرت برای مهاجران بسیار ماهر برای کار در ایرلند، هرگز زمانی بهتر از الان برای ویزای ایرلندی وجود نداشته است.

به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا، ایرلند لزوم نیاز به داشتن ویزا برای  ورود به کشور را برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا لغو کرده است. با این حال، مهاجران از خارج از منطقه اقتصادی اروپا برای دیدار، کار، و یا تحصیل در ایرلند نیاز به ویزا خواهند داشت.سیستم مهاجرت ایرلند سخت گیر نبوده و اجازه می دهد مهاجران با مهارت ها و تخصص های مورد نیاز اقتصاد ایرلند برای دریافت ویزا با سهولت وارد بشوند.

لطفا توجه داشته باشید که ایرلند شمالی جدا از جمهوری ایرلند است، و تحت قوانین مهاجرتی انگلستان است.

ویزای ایرلندی:

اجازه کار عمومی ایرلند یک پیشنهاد کاری بر اساس مجوزی است که اجازه می دهد مهاجران با درآمد سالیانه 30000 یورو  به کار در ایرلند بپردازند. با چند استثنا هم کارگر و هم کارفرما می توانند برای این نوع ویزا اقدام کنند. اجازه (ویزا) اشتغال مهارت های حرفه ای ایرلند یک مجوز کار بر اساس پیشنهاد کار است که اجازه می دهد مهاجران به کار در ایرلند بپردازد که حداقل درآمد 60.000 € در هر سال است. یا حداقل € 30000، در هر سال است که اگر این کار در فهرست مشاغل با مهارت بالای ایرلند باشد. در هر دو صورت کارگر یا کارفرما می تواند برای این ویزا اقدام کنند.

اگر کارفرما اقدام کند باید برای استخدام و پرداخت کارگران مهاجر به طور مستقیم برنامه ریزی کند. بدین معنی که آژانس های کاریابی و مانند آن نمی توانید برای اجازه اشتغال مهارت های حرفه ای ایرلند اقدام کنند.

مدت اقامت

اجازه (ویزا) اشتغال مهارت های حرفه ای ایرلند در ابتدا برای یک دوره 2 سال صادر می شود. بعد از آن مهاجران باید برای مرحله Stamp 4 اقدام کنند که به مهاجران اجازه اقامت طولانی مدت در ایرلند را می دهد.یعنی اجازه (ویزا) کار عمومی ایرلند در ابتدا برای یک دوره 2 سال صادر شده، و می تواند به مدت 3 سال دیگر تمدید گردد. پس از 5 سال اشتغال در هر کار، مهاجران اجازه دارند برای اقامت طولانی مدت در ایرلند اقدام کنند.

پیشنهاد کار

کارگر مهاجر باید یک پیشنهاد کار موجود در ایرلند قبل از اقدام برای ویزا داشته باشد، و باید تمام مهارت های مناسب، تجربه و شرایط لازم برای این نقش را دارا باشد. هم کارگر یا کارفرما می تواند برای این نوع ویزا اقدام کنند. اگر کارفرما اقدام کند باید برای استخدام و پرداخت حقوق کارگران مهاجر به طور مستقیم برنامه ریزی کند. بدین معنی که آژانس های کاریابی و مانند آن نمی توانید برای یک اجازه اشتغال عمومی اقدام کنند. .در  قرارداد کار باید ذکر شود که دارنده جواز برای حداقل 2 سال به کار گرفته خواهد شد.

همراهان:

این اجازه <ویزا>ایرلندی به متقاضی اجازه می دهد تا کمی بعد بتواند اعضای خانواده بتوانند <همسر/فرزندان زیر 18 سال>برای زندگی و کار در ایرلند سفر کنند. و در ایرلند زندگی داشته باشند.و مدت اقامت این ویزا معمولا تا تاریخ انقضای ویزای دارنده مجوز اصلی صادر می شود.پس از 5 سال کار،  مهاجران دارای هر نوع ویزا اجازه اقدام برای اقامت طولانی مدت در ایرلند دارند.کار ارائه شده برای همراهان متقاضی باید برای حداقل 10 ساعت کار در هفته باشد، حداقل دستمزد ملی ایرلند پرداخت شود. دارندگان این ویزا به جز در شرایط استثنایی باید نزد کارفرمای اولیه خود برای حداقل یک سال باقی بمانند.

نیاز به تست بازار کار

کارهایی که از طریق یک اجازه (ویزا)  اشتغال عمومی به مهاجران ارائه شده باید در معرض تست بازار کار قرار گیرد. بدین معنی که به طور معمول اول باید برای جذب کارگران از درون منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ شود، سپس آنها را می توان به یک مهاجر خارج از اتحادیه اروپا ارائه داد.

کارفرما باید برای حداقل 14 روز در بخش شبکه استخدام حمایت اجتماعی خدمات اشتغال ایرلند یا EURES ، حداقل به مدت 3 روز در یک روزنامه ملی، و به مدت حداقل 3 روز در هر دوی روزنامه های محلی و در وب سایت مشاغل مستقل تبلیغ کند.

استثناهای نیاز به تست بازار کار

چند استثنا در نیاز به تست بازار کار وجود دارد. اگر شرایط زیر اعمال شود، لازم نیست کارها در معرض تست بازار کار قرار گیرد وتبلیغ شود که در زیر آمده است:

اتباع منطقه اقتصادی اروپا

در صورتی که متقاضی قبلا اجازه (ویزا) کار ایرلندی گرفته و کار خود را به دلیل کمبود کار از دست داده است.

اگر جای خالی برای یک کار در فهرست مشاغل با مهارت بسیار بالای ایرلند وجود داشته باشد.

اگر متقاضی توسط شرکت ایرلندی IDA ایرلند توصیه شود.

اگر جای خالی برای نقش مراقبتی است و متقاضی قبلا برای دریافت کننده کار مراقبت انجام داده باشد.

اگر جای خالی برای یک کار با درآمد 60000 یورو در هر سال و یا بیشتر است.

کمترین حقوق

شغل ارائه شده از طریق طرح عمومی اجازه اشتغال باید حداقل حقوق و دستمزد 30000 یورو را داشته باشد. البته چند استثنا وجود دارد. حداقل حقوق و دستمزد را می توان به 27.000 € کاهش داد در صورتی که:

متقاضی یک دانشجوی بین المللی است که از یک دانشگاه ایرلندی در 12 ماه منتهی به درخواست،  فارغ التحصیل شده باشد و کار در فهرست مشاغل با مهارت بسیار بالای ایرلند وجود داشته باشد.

در صورتی که متقاضی یک دانشجوی بین المللی است که از یک دانشگاه در خارج از کشور در 12 ماه منتهی به درخواست فارغ التحصیل شده، و این یک موقعیت حرفه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و در فهرست مشاغل با مهارت بسیار بالای ایرلند وجود داشته باشد.

اگر متقاضی مسلط به زبان غیر منطقه اقتصادی اروپا است، و ارائه دهنده زبان تخصصی، فنی، و یا فروش به شرکت های پشتیبانی شده توسط سازمان توسعه شرکت های دولت ایرلند باشد.

متقاضیان اجازه اشتغال ایرلند برای مهارت های ضروری معمولا باید یک پیشنهاد کار در یک نقش با درآمد 60000 یورو در هر سال داشته باشند. نیاز حقوق و دستمزد برای کسانی که با یک پیشنهاد کار در فهرست مشاغل با مهارت بسیار بالای ایرلند مواجه هستند تا 30000 یورو در سال کاهش می یابد.

لیست زیر بر اساس دسته بندی شغل و سپس مهارت های خاص ارائه شده است. تنها متقاضیان با پیشنهادات کاری که دارای مهارت های ذکر شده در زیر ستون مهارت کار هستند اجازه دارند برای اجازه اشتغال مهارت های ضروری با درآمد 30000 یورو در سال اقدام کنند. بقیه نیاز به پیشنهاد کاری با درآمد حداقل 60000 یورو در سال دارند.

لیست مشاغل با مهارت بالای ایرلند:

SOC 3

دسته بندی اشتغال

SOC 4

مهارت های مورد نیاز

2111

حرفه های علوم اجتماعی و طبیعی

محققان شیمی در تولید (از جمله مواد غذایی و نوشیدنی،دستگاه های پزشکی)، توسعه تولید، توسعه تحلیلی، مراقبت بالینی، یا بیوتکنولوژی و یا افراد با مهارت های تخصصی ،صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

2112

حرفه های علوم اجتماعی و طبیعی

محققان علوم آزمایشگاهی

محققان بیولوژیکی و بیوشیمی در تولید (از جمله مواد غذایی و نوشیدنی، دستگاه های پزشکی)، توسعه تولید، توسعه تحلیلی، مراقبت بالینی، یا بیوتکنولوژی و یاافراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

2113

حرفه های علوم اجتماعی و طبیعی

محققان فیزیک در تولید (از جمله مواد غذایی و نوشیدنی، دستگاه های پزشکی)، توسعه تولید، توسعه تحلیلی، مراقبت بالینی، یا بیوتکنولوژی و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

2122

حرفه های مهندسی

متخصصین مهندسی مکانیک

کنترل کیفیت، و یا اعتبار سنجی و مهندسی قواعد (صنعت پیشرفته، مواد غذایی و نوشیدنی)، و یا مهندسی مکانیک (به خصوص مهارت های مهندسی پلیمر در زمینه های دارو، تجهیزات پزشکی و یا اقتصاد سبز)، و یا مهندسی فرآیند شیمیایی، و یا مهندسی فرایند اتوماسیون، تولید توان، انتقال و توزیع و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

2123

حرفه های مهندسی

متخصصین مهندسی برق

طراحی تراشه، مهندسی آزمون، و یا مهندسی کاربردی، مهندسی اتوماسیون فرآیند، تولید توان، انتقال و توزیع، و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

2123

حرفه های مهندسی

مهندسین الکترونیک و متخصص در:

طراحی تراشه، مهندسی آزمون، و یا مهندسی کاربردی، مهندسی اتوماسیون فرآیند، تولید توان، انتقال و توزیع، و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

2126

حرفه های مهندسی

طراحی و توسعه مهندس متخصص در:

کنترل کیفیت، و یا اعتبار سنجی و مهندسی مقررات (صنایع پیشرفته، مواد غذایی و نوشیدنی)، طراحی تراشه، مهندسی آزمون، و یا مهندسی کاربردی، مهندسی اتوماسیون فرآیند، تولید توان، انتقال و توزیع، و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

2127

حرفه های مهندسی

تولید و فرآیند مهندسی متخصص در:

کنترل کیفیت، و یا اعتبار سنجی و مهندسی مقررات (صنایع پیشرفته، مواد غذایی و نوشیدنی)، طراحی تراشه، مهندسی آزمون، و یا مهندسی کاربردی، مهندسی اتوماسیون فرآیند، تولید توان، انتقال و توزیع، و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

2129

حرفه های مهندسی

متخصصان مواد

1136

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور

2133

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیران متخصص فناوری اطلاعات

2134

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیران برنامه و پروژه های فناوری اطلاعات

2135

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحلیلگران تجاری و اقتصادی، معماران و طراحان سیستم

2136

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

برنامه نویسان و متخصصان توسعه نرم افزار

2137

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

متخصصان طراحی وب و توسعه

2139

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

تمام تخصص های دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات

2211

حرفه های بهداشت

پزشکان

2213

حرفه های بهداشت

داروسازان صنعتی

2217

حرفه های بهداشت

پرتونگاران

رادیوتراپیست ها

فیزیولوژیست عروقی

فیزیولوژیست دستگاه گوارش

فیزیولوژیست تنفسی

2219

حرفه های بهداشت

متخصصان شنوایی سنجی

تزریقات

118

هیات مدیره و مدیران بهداشت و خدمات اجتماعی

1181

خدمات بهداشتی ارشد و مدیران بهداشت عمومی

223

پرستاری و مامایی حرفه ای

2231

پرستاران ثبت شده (RGN، MHN، ID و پرستاران کودکان)

متخصصان پرستار بالینی

مدیران پرستاری بالینی

پزشکان پیشرفته پرستاری

223

پرستاری و حرفه ی مامایی

2232

ماماهای ثبت شده

متخصصان مامایی

مدیران کلینیک مامایی

پزشکان پیشرفته مامایی

222

متخصصان درمان

2229

ارتوپتیست ها

321

متخصصان دانشیاری بهداشت

3218

اندامهای مصنوعی

ارتوپتیست ها

321

متخصصان دانشیاری بهداشت

3213

امدادگران PHECC ثبت شده

پزشکان امدادگر PHECC پیشرفته ثبت شده

242

کسب و کار، تحقیقات و حرفه های اداری

حسابداران و کارشناسان مالیات خبره  و متخصص در مالیات، انطباق، مقررات، پرداخت بدهی، و یا مدیریت مالی، با مهارت های تخصصی مرتبط، صلاحیت ها و تجربیات

حسابداران واجد شرایط با حداقل سه سال تجربه حسابرسی، که از اعضای کامل موسسه حسابداران رسمی آمریکایی (AICPA)، موسسه حسابداران رسمی فیلیپین (PICPA) و موسسه حسابداران خبره پاکستان (ICAP) هستند و دارای تجربه کاری مرتبط در زمینه های گزارش GAAP ایالات متحده و حسابرسی جهانی و خدمات مشاوره باشند.  استخدام مربوطه در چهارچوب خدمات حسابرسی جهانی MNC است.

مشاوران مالیاتی و متخصص در مشاوره مالیاتی non-EEA  و انطباق با یک مدرک مالیاتی حرفه ای و یا مدرک تحصیلی قانونی با تخصص مالیاتی، و دارای حداقل سه سال تجربه در زمینه  الزامات و مقررات مشاوره مالیاتی در بازار non-EEA .

242

کسب و کار، تحقیقات و حرفه های اداری

2423

مشاوران مدیریت و تحلیلگران کسب و کار و متخصص در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ با مهارت در فناوری اطلاعات، داده کاوی، مدل سازی، و ریاضی پیشرفته دارای مهارت های تخصصی مرتبط، صلاحیت ها و تجربیات

242

کسب و کار، تحقیقات و حرفه های اداری

2424

مدیریت کسب و کار و پروژه های مالی و متخصص در امور مالی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل ریسک، اعتبار، تجزیه و تحلیل تقلب و دارای مهارت های تخصصی مرتبط، صلاحیت ها و تجربیات

242

کسب و کار، تحقیقات و حرفه های اداری

2425

آمارگیر، اقتصاد دانان و کارشناسان آمار و متخصص در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، با مهارت در فناوری اطلاعات، داده کاوی، مدل سازی، و ریاضی پیشرفته و دارای مهارت های تخصصی مرتبط، صلاحیت ها و تجربیات

246

حرفه های کیفیت و تنظیم مقررات

2461

مهندسان کنترل کیفیت و برنامه ریزی

246

حرفه های کیفیت و تنظیم مقررات

2462

حرفه های تضمین کیفیت و نظارت

246

حرفه های کیفیت و تنظیم مقررات

2463

حرفه های بهداشت محیط زیست

354

حرفه های فروش، بازاریابی و کاردانی مرتبط

3542

مدیران اجرایی فروش و متخصص در نقش فروش بین المللی و یا فروش ITB2B و با تسلط به زبان رسمی یک دولت ، جدا از انگلیسی، که عضوی از منطقه اقتصادی اروپا نیست.

354

بازاریابی ودانش مرتبط

کارشناسان بازاریابی جهانی با دامنه دانش مورد نیاز متخصص در توسعه استراتژی محصول و با دانش مدیریت فنی محصولات / خدمات (دارویی، دستگاه های پزشکی، نرم افزار B2B ، محصولات SaaS)

در پایان با توجه به طولانی بودن پروسه مهاجرت کاری به ایرلند و سخت گیری های که در صدور این نوع ویزا است. پیشنهاد موسسه مشاوره ای MIE به شما متقاضی گرامی، مهاجرت کاری به کشور آلمان و یا اتریش میباشد ، این دو کشور با توجه به اینکه قطب  صنعتی اروپا هستند و با وجود کارخانجات فراوان  و موقعیت های کاری مناسبی که در سطح اروپا دارند میتوانند گزینه بهتری برای انتخاب باشند ،جهت اطلاع از شرایط کاری این کشور ها میتوانید در همین بخش به مهاجرت کاری آلمان و اتریش مراجعه بفرمایید

هم اکنون جهت کسب اطلاعات جامع و کامل تری جهت اخذ ویزای کاری ایرلند و کشورهای مختلف  و نحوه اقدام  میتوانید با  کارشناسان و مشاورین مجرب دفاتر همکار موسسه مشاوره ای MIE تماس گرفته و از مشاوره تلفنی رایگان بهره مند شوید. از اینکه صبورانه مطالب را مطالعه فرمودید بسیار سپاسگزاریم و امر مشاوره به شما هموطن فهیم کمک خواهد کرد که بهترین تصمیم را اخذ نمایید. موسسه مشاوره ای  MIE معتبرترین موسسه مشاوره ای خاورمیانه در امر مهاجرت کاری و حقوق بین الملل خصوصی میباشد.

منابع :

https://www.workpermit.com

اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *