Reference: http://www.workpermit.com

 

کار در ایرلند

حق شمابرای کار کردن به عنوان یک کارمند،دارا بودن شغل آزاد و یا راه اندازی یک کسب و کار در ایرلند بستگی به ملیت و تعدادی از عوامل دیگر دارد. شما می توانید در مورد کار در ایرلند از تعدادی از منابع، اطلاعات کسب کنید. اگر شما در حال شروع به کار هستید قطعا در مورد مسائلی مانند مالیات و سهم بیمه اجتماعی نیاز به اطلاعات دارید.

اتباع اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / سوئیس / حق زندگی، کار و یا راه اندازی یک کسب و کار در ایرلند را دارند. و در این صورت شما به مجوز کار نیاز ندارید. با شما  به عنوان کارگران و کارکنان  ایرلندی رفتار می شود. شما حق دارید اعضای خانواده خود را به ایرلند بیاورید.

کشورهای دیگر: اگر شما از خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس / هستید، شما به ویزا نیاز دارید. همچنین یک مجوز اشتغال به منظور کار یا اجازه راه اندازی یک کسب و کار نیاز است. اگر شما در حال آمدن به ایرلند برای کار هستید، در مورد انواع مختلف ویزای اشتغال اطلاعات کسب کنید. حق پیوستن اعضای خانواده به شما در ایرلند بستگی به نوع مجوز اشتغال شما دارد.

در طول دهه گذشته، جمهوری ایرلند تبدیل به یک مقصد مهاجرت بسیار محبوب شده است. با توجه به اقتصاد نسبتا قوی ایرلند، و یک سیستم مهاجرت طراحی شده برای آسان کردن مهاجرت برای مهاجران بسیار ماهر برای کار در ایرلند، هرگز زمانی بهتر از الان برای ویزای ایرلندی وجود نداشته است.

به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا، ایرلند لزوم نیاز به داشتن ویزا برای  ورود به کشور را برای شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا لغو کرده است. با این حال، مهاجران از خارج از منطقه اقتصادی اروپا برای دیدار، کار، و یا تحصیل در ایرلند نیاز به ویزا خواهند داشت.سیستم مهاجرت ایرلند سخت گیر نبوده و اجازه می دهد مهاجران با مهارت ها و تخصص های مورد نیاز اقتصاد ایرلند برای دریافت ویزا با سهولت وارد بشوند.

لطفا توجه داشته باشید که ایرلند شمالی جدا از جمهوری ایرلند است، و تحت قوانین مهاجرتی انگلستان است.

ویزای ایرلندی:

اجازه کار عمومی ایرلند یک پیشنهاد کاری بر اساس مجوزی است که اجازه می دهد مهاجران با درآمد سالیانه ۳۰۰۰۰ یورو  به کار در ایرلند بپردازند. با چند استثنا هم کارگر و هم کارفرما می توانند برای این نوع ویزا اقدام کنند. اجازه (ویزا) اشتغال مهارت های حرفه ای ایرلند یک مجوز کار بر اساس پیشنهاد کار است که اجازه می دهد مهاجران به کار در ایرلند بپردازد که حداقل درآمد ۶۰٫۰۰۰ € در هر سال است. یا حداقل € ۳۰۰۰۰، در هر سال است که اگر این کار در فهرست مشاغل با مهارت بالای ایرلند باشد. در هر دو صورت کارگر یا کارفرما می تواند برای این ویزا اقدام کنند.

اگر کارفرما اقدام کند باید برای استخدام و پرداخت کارگران مهاجر به طور مستقیم برنامه ریزی کند. بدین معنی که آژانس های کاریابی و مانند آن نمی توانید برای اجازه اشتغال مهارت های حرفه ای ایرلند اقدام کنند.

مدت اقامت

اجازه (ویزا) اشتغال مهارت های حرفه ای ایرلند در ابتدا برای یک دوره ۲ سال صادر می شود. بعد از آن مهاجران باید برای مرحله Stamp 4 اقدام کنند که به مهاجران اجازه اقامت طولانی مدت در ایرلند را می دهد.یعنی اجازه (ویزا) کار عمومی ایرلند در ابتدا برای یک دوره ۲ سال صادر شده، و می تواند به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردد. پس از ۵ سال اشتغال در هر کار، مهاجران اجازه دارند برای اقامت طولانی مدت در ایرلند اقدام کنند.

پیشنهاد کار

کارگر مهاجر باید یک پیشنهاد کار موجود در ایرلند قبل از اقدام برای ویزا داشته باشد، و باید تمام مهارت های مناسب، تجربه و شرایط لازم برای این نقش را دارا باشد. هم کارگر یا کارفرما می تواند برای این نوع ویزا اقدام کنند. اگر کارفرما اقدام کند باید برای استخدام و پرداخت حقوق کارگران مهاجر به طور مستقیم برنامه ریزی کند. بدین معنی که آژانس های کاریابی و مانند آن نمی توانید برای یک اجازه اشتغال عمومی اقدام کنند. .در  قرارداد کار باید ذکر شود که دارنده جواز برای حداقل ۲ سال به کار گرفته خواهد شد.

همراهان:

این اجازه <ویزا>ایرلندی به متقاضی اجازه می دهد تا کمی بعد بتواند اعضای خانواده بتوانند <همسر/فرزندان زیر ۱۸ سال>برای زندگی و کار به ایرلند سفر کنند. و در ایرلند زندگی داشته باشند.و مدت اقامت این ویزا معمولا تا تاریخ انقضای ویزای دارنده مجوز اصلی صادر می شود.پس از ۵ سال کار،  مهاجران دارای هر نوع ویزا اجازه اقدام برای اقامت طولانی مدت در ایرلند دارند.کار ارائه شده برای همراهان متقاضی باید برای حداقل ۱۰ ساعت کار در هفته باشد، حداقل دستمزد ملی ایرلند پرداخت شود. دارندگان این ویزا به جز در شرایط استثنایی باید نزد کارفرمای اولیه خود برای حداقل یک سال باقی بمانند.

نیاز به تست بازار کار

کارهایی که از طریق یک اجازه (ویزا)  اشتغال عمومی به مهاجران ارائه شده باید در معرض تست بازار کار قرار گیرد. بدین معنی که به طور معمول اول باید برای جذب کارگران از درون منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ شود، سپس آنها را می توان به یک مهاجر خارج از اتحادیه اروپا ارائه داد.

کارفرما باید برای حداقل ۱۴ روز در بخش شبکه استخدام حمایت اجتماعی خدمات اشتغال ایرلند یا EURES ، حداقل به مدت ۳ روز در یک روزنامه ملی، و به مدت حداقل ۳ روز در هر دوی روزنامه های محلی و در وب سایت مشاغل مستقل تبلیغ کند.

استثناهای نیاز به تست بازار کار

چند استثنا در نیاز به تست بازار کار وجود دارد. اگر شرایط زیر اعمال شود، لازم نیست کارها در معرض تست بازار کار قرار گیرد وتبلیغ شود که در زیر آمده است:

اتباع منطقه اقتصادی اروپا

در صورتی که متقاضی قبلا اجازه (ویزا) کار ایرلندی گرفته و کار خود را به دلیل کمبود کار از دست داده است.

اگر جای خالی برای یک کار در فهرست مشاغل با مهارت بسیار بالای ایرلند وجود داشته باشد.

اگر متقاضی توسط شرکت ایرلندی IDA ایرلند توصیه شود.

اگر جای خالی برای نقش مراقبتی است و متقاضی قبلا برای دریافت کننده کار مراقبت انجام داده باشد.

اگر جای خالی برای یک کار با درآمد ۶۰۰۰۰ یورو در هر سال و یا بیشتر است.

کمترین حقوق

شغل ارائه شده از طریق طرح عمومی اجازه اشتغال باید حداقل حقوق و دستمزد ۳۰۰۰۰ یورو را داشته باشد. البته چند استثنا وجود دارد. حداقل حقوق و دستمزد را می توان به ۲۷٫۰۰۰ € کاهش داد در صورتی که:

متقاضی یک دانشجوی بین المللی است که از یک دانشگاه ایرلندی در ۱۲ ماه منتهی به درخواست،  فارغ التحصیل شده باشد و کار در فهرست مشاغل با مهارت بسیار بالای ایرلند وجود داشته باشد.

در صورتی که متقاضی یک دانشجوی بین المللی است که از یک دانشگاه در خارج از کشور در ۱۲ ماه منتهی به درخواست فارغ التحصیل شده، و این یک موقعیت حرفه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و در فهرست مشاغل با مهارت بسیار بالای ایرلند وجود داشته باشد.

اگر متقاضی مسلط به زبان غیر منطقه اقتصادی اروپا است، و ارائه دهنده زبان تخصصی، فنی، و یا فروش به شرکت های پشتیبانی شده توسط سازمان توسعه شرکت های دولت ایرلند باشد.

متقاضیان اجازه اشتغال ایرلند برای مهارت های ضروری معمولا باید یک پیشنهاد کار در یک نقش با درآمد ۶۰۰۰۰ یورو در هر سال داشته باشند. نیاز حقوق و دستمزد برای کسانی که با یک پیشنهاد کار در فهرست مشاغل با مهارت بسیار بالای ایرلند مواجه هستند تا ۳۰۰۰۰ یورو در سال کاهش می یابد.

لیست زیر بر اساس دسته بندی شغل و سپس مهارت های خاص ارائه شده است. تنها متقاضیان با پیشنهادات کاری که دارای مهارت های ذکر شده در زیر ستون مهارت کار هستند اجازه دارند برای اجازه اشتغال مهارت های ضروری با درآمد ۳۰۰۰۰ یورو در سال اقدام کنند. بقیه نیاز به پیشنهاد کاری با درآمد حداقل ۶۰۰۰۰ یورو در سال دارند.

لیست مشاغل با مهارت بالای ایرلند:

SOC 3

دسته بندی اشتغال

SOC 4

مهارت های مورد نیاز

۲۱۱۱

حرفه های علوم اجتماعی و طبیعی

محققان شیمی در تولید (از جمله مواد غذایی و نوشیدنی،دستگاه های پزشکی)، توسعه تولید، توسعه تحلیلی، مراقبت بالینی، یا بیوتکنولوژی و یا افراد با مهارت های تخصصی ،صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

۲۱۱۲

حرفه های علوم اجتماعی و طبیعی

محققان علوم آزمایشگاهی

محققان بیولوژیکی و بیوشیمی در تولید (از جمله مواد غذایی و نوشیدنی، دستگاه های پزشکی)، توسعه تولید، توسعه تحلیلی، مراقبت بالینی، یا بیوتکنولوژی و یاافراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

۲۱۱۳

حرفه های علوم اجتماعی و طبیعی

محققان فیزیک در تولید (از جمله مواد غذایی و نوشیدنی، دستگاه های پزشکی)، توسعه تولید، توسعه تحلیلی، مراقبت بالینی، یا بیوتکنولوژی و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

۲۱۲۲

حرفه های مهندسی

متخصصین مهندسی مکانیک

کنترل کیفیت، و یا اعتبار سنجی و مهندسی قواعد (صنعت پیشرفته، مواد غذایی و نوشیدنی)، و یا مهندسی مکانیک (به خصوص مهارت های مهندسی پلیمر در زمینه های دارو، تجهیزات پزشکی و یا اقتصاد سبز)، و یا مهندسی فرآیند شیمیایی، و یا مهندسی فرایند اتوماسیون، تولید توان، انتقال و توزیع و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

۲۱۲۳

حرفه های مهندسی

متخصصین مهندسی برق

طراحی تراشه، مهندسی آزمون، و یا مهندسی کاربردی، مهندسی اتوماسیون فرآیند، تولید توان، انتقال و توزیع، و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

۲۱۲۳

حرفه های مهندسی

مهندسین الکترونیک و متخصص در:

طراحی تراشه، مهندسی آزمون، و یا مهندسی کاربردی، مهندسی اتوماسیون فرآیند، تولید توان، انتقال و توزیع، و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

۲۱۲۶

 

حرفه های مهندسی

طراحی و توسعه مهندس متخصص در:

کنترل کیفیت، و یا اعتبار سنجی و مهندسی مقررات (صنایع پیشرفته، مواد غذایی و نوشیدنی)، طراحی تراشه، مهندسی آزمون، و یا مهندسی کاربردی، مهندسی اتوماسیون فرآیند، تولید توان، انتقال و توزیع، و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

۲۱۲۷

حرفه های مهندسی

تولید و فرآیند مهندسی متخصص در:

کنترل کیفیت، و یا اعتبار سنجی و مهندسی مقررات (صنایع پیشرفته، مواد غذایی و نوشیدنی)، طراحی تراشه، مهندسی آزمون، و یا مهندسی کاربردی، مهندسی اتوماسیون فرآیند، تولید توان، انتقال و توزیع، و یا افراد با مهارت های تخصصی ، صلاحیت ها  و تجربیات مربوطه

۲۱۲۹

حرفه های مهندسی

متخصصان مواد

۱۱۳۶

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور

۲۱۳۳

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیران متخصص فناوری اطلاعات

 

۲۱۳۴

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیران برنامه و پروژه های فناوری اطلاعات

۲۱۳۵

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحلیلگران تجاری و اقتصادی، معماران و طراحان سیستم

۲۱۳۶

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

برنامه نویسان و متخصصان توسعه نرم افزار

۲۱۳۷

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

متخصصان طراحی وب و توسعه

۲۱۳۹

حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

تمام تخصص های دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲۲۱۱

حرفه های بهداشت

پزشکان

۲۲۱۳

حرفه های بهداشت

داروسازان صنعتی

۲۲۱۷

حرفه های بهداشت

پرتونگاران

رادیوتراپیست ها

فیزیولوژیست عروقی

فیزیولوژیست دستگاه گوارش

فیزیولوژیست تنفسی

۲۲۱۹

حرفه های بهداشت

متخصصان شنوایی سنجی

تزریقات

۱۱۸

هیات مدیره و مدیران بهداشت و خدمات اجتماعی

۱۱۸۱

خدمات بهداشتی ارشد و مدیران بهداشت عمومی

۲۲۳

پرستاری و مامایی حرفه ای

 

 

۲۲۳۱

پرستاران ثبت شده (RGN، MHN، ID و پرستاران کودکان)

متخصصان پرستار بالینی

مدیران پرستاری بالینی

پزشکان پیشرفته پرستاری

۲۲۳

پرستاری و حرفه ی مامایی

۲۲۳۲

ماماهای ثبت شده

متخصصان مامایی

مدیران کلینیک مامایی

پزشکان پیشرفته مامایی

۲۲۲

متخصصان درمان

۲۲۲۹

ارتوپتیست ها

۳۲۱

متخصصان دانشیاری بهداشت

۳۲۱۸

اندامهای مصنوعی

ارتوپتیست ها

۳۲۱

متخصصان دانشیاری بهداشت

۳۲۱۳

امدادگران PHECC ثبت شده

پزشکان امدادگر PHECC پیشرفته ثبت شده

۲۴۲

کسب و کار، تحقیقات و حرفه های اداری

حسابداران و کارشناسان مالیات خبره  و متخصص در مالیات، انطباق، مقررات، پرداخت بدهی، و یا مدیریت مالی، با مهارت های تخصصی مرتبط، صلاحیت ها و تجربیات

حسابداران واجد شرایط با حداقل سه سال تجربه حسابرسی، که از اعضای کامل موسسه حسابداران رسمی آمریکایی (AICPA)، موسسه حسابداران رسمی فیلیپین (PICPA) و موسسه حسابداران خبره پاکستان (ICAP) هستند و دارای تجربه کاری مرتبط در زمینه های گزارش GAAP ایالات متحده و حسابرسی جهانی و خدمات مشاوره باشند.  استخدام مربوطه در چهارچوب خدمات حسابرسی جهانی MNC است.

مشاوران مالیاتی و متخصص در مشاوره مالیاتی non-EEA  و انطباق با یک مدرک مالیاتی حرفه ای و یا مدرک تحصیلی قانونی با تخصص مالیاتی، و دارای حداقل سه سال تجربه در زمینه  الزامات و مقررات مشاوره مالیاتی در بازار non-EEA .

۲۴۲

کسب و کار، تحقیقات و حرفه های اداری

 

 

۲۴۲۳

مشاوران مدیریت و تحلیلگران کسب و کار و متخصص در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ با مهارت در فناوری اطلاعات، داده کاوی، مدل سازی، و ریاضی پیشرفته دارای مهارت های تخصصی مرتبط، صلاحیت ها و تجربیات

۲۴۲

کسب و کار، تحقیقات و حرفه های اداری

۲۴۲۴

مدیریت کسب و کار و پروژه های مالی و متخصص در امور مالی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل ریسک، اعتبار، تجزیه و تحلیل تقلب و دارای مهارت های تخصصی مرتبط، صلاحیت ها و تجربیات

۲۴۲

کسب و کار، تحقیقات و حرفه های اداری

۲۴۲۵

آمارگیر، اقتصاد دانان و کارشناسان آمار و متخصص در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، با مهارت در فناوری اطلاعات، داده کاوی، مدل سازی، و ریاضی پیشرفته و دارای مهارت های تخصصی مرتبط، صلاحیت ها و تجربیات

۲۴۶

حرفه های کیفیت و تنظیم مقررات

۲۴۶۱

مهندسان کنترل کیفیت و برنامه ریزی

۲۴۶

حرفه های کیفیت و تنظیم مقررات

۲۴۶۲

حرفه های تضمین کیفیت و نظارت

۲۴۶

حرفه های کیفیت و تنظیم مقررات

۲۴۶۳

حرفه های بهداشت محیط زیست

۳۵۴

حرفه های فروش، بازاریابی و کاردانی مرتبط

۳۵۴۲

مدیران اجرایی فروش و متخصص در نقش فروش بین المللی و یا فروش ITB2B و با تسلط به زبان رسمی یک دولت ، جدا از انگلیسی، که عضوی از منطقه اقتصادی اروپا نیست.

۳۵۴

بازاریابی ودانش مرتبط

کارشناسان بازاریابی جهانی با دامنه دانش مورد نیاز متخصص در توسعه استراتژی محصول و با دانش مدیریت فنی محصولات / خدمات (دارویی، دستگاه های پزشکی، نرم افزار B2B ، محصولات SaaS)

در پایان با توجه به طولانی بودن پروسه مهاجرت کاری به ایرلند و سخت گیری های که در صدور این نوع ویزا است. پیشنهاد موسسه حقوقی ملک پور به شما متقاضی گرامی، مهاجرت کاری به کشور آلمان و یا اتریش میباشد ، این دو کشور با توجه به اینکه قطب  صنعتی اروپا هستند و با وجود کارخانجات فراوان  و موقعیت های کاری مناسبی که در سطح اروپا دارند میتوانند گزینه بهتری برای انتخاب باشند ،جهت اطلاع از شرایط کاری این کشور ها میتوانید در همین بخش به مهاجرت کاری آلمان و اتریش مراجعه بفرمایید

هم اکنون جهت کسب اطلاعات جامع و کامل تری جهت اخذ ویزای کاری ایرلند و کشورهای مختلف  و نحوه اقدام  میتوانید با  کارشناسان و مشاورین مجرب دفاتر همکار موسسه حقوقی ملک پور تماس گرفته و از مشاوره تلفنی رایگان بهره مند شوید. از اینکه صبورانه مطالب را مطالعه فرمودید بسیار سپاسگزاریم و امر مشاوره به شما هموطن فهیم کمک خواهد کرد که بهترین تصمیم را اخذ نمایید. موسسه حقوقی ملک پور معتبرترین موسسه حقوقی خاورمیانه در امر مهاجرت کاری و حقوق بین الملل خصوصی میباشد.

اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

نگارنده : سیاوش امیری

Rating: 5
6 پاسخ
 1. علی گفته:

  سلام بنده لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه دولتی امام علی دارم و درحال دریافت تافل هستم. میتونم به ایرلند مهاجرت کنم؟
  درضمن سنم ۲۵ هست و ۲ سال سابقه کار مدیریت خرد دارم.

  Rating: 5
  پاسخ
  • shahram shahidi گفته:

   با سلام. با توجه به عدم اطلاع کافی از شرایط شما جهت کسب اطلاعات در این زمینه با دفاتر ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان بهره مند شوید. شماره تماس ما: 02149196000
   شما همچنین می توانید فرم ارزیابی را از لینک زیر تکمیل کنید تا کارشناسان ما از طریق واتس اپ با شما تماس بگیرند.
   https://malekpour.ir/contact-us/

   پاسخ
 2. آرین گفته:

  سلام، بنده لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات اینترنت و شبکه های گسترده دارم و در حال ارتقا مدرک زبان هستم آیا میتونم برای کار اقدام کنم؟

  Rating: 4
  پاسخ
 3. محسن سپهری گفته:

  سلام وقت بخیر من راننده پایه یک ومکانیک ماشینهای سنگین هستم سابقه کارم ۲۲سال سن ۴۷ ویک فرزند دارم آیا کشوری هست که به من وخانواده ام اقامت دائم و کارمتناسب با شغلم بده ممنون که راهنمایی میکنید.

  پاسخ
  • E GH گفته:

   سلام خیر جهت ویزای کاری حداقل مدرک لیسانس سابقه کار مرتبط و مدرک زبان لازم است. اما میتوانید از طریق تحصیل همسر یا فرزندانتان اقدام نمایید.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.