موسسه مشاوره ای MIE

(همکار موسسه ملک پور)

دفتر مشاوره و امور اقامت سرمایه گذاری، تحصیلی و کاری

شایان ذکر است همه دفاتر به صورت یکپارچه تحت نظر دفتر مرکزی وین فعالیت می نمایند.

ساعات کار دفاتر ما

ساعات کاری دفتر وین

یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 18.30

جمعه ها 9 الی 15:30

ساعات کاری سایر دفاتر

شنبه تا چهارشنبه 9 الی 18.30

پنجشنبه 9 الی 15:30

هم اکنون از مشاوره تلفنی رایگان بهره مند گردید !

شماره های خط ویژه:

۴۹۱۹۶۰۰۰ـ (۰۲۱)            ۴۹۰۷۶ـ (۰۲۱)

(هزینه تماس حتی با اتریش فقط تا تهران محاسبه می شود)

نکته مهم

به دلیل هماهنگی و امکان نظارت تیم بازرسی موسسه MIE برای تمام شهر ها از شماره خط ویژه استفاده گردیده , که شما با تماس به آن امکان تماس مستقیم با دفتر موجود در شهر خود را خواهید داشت
مشاوره رایگان