اقامت از طریق کار در آذربایجان

اقامت از طریق کار در آذربایجان

اقامت از طریق کار در آذربایجان شاید یکی از مسائلی باشد که هر متقاضی اقامت پس از تحصیل در آذربایجان باید از آن آگاه باشد. شرایط اقامت از طریق کار در آذربایجان و طریق اقدام نیاز به بررسی و تحیلیل دارد. اگر شما هم قصد مهاجرت به آذربایجان را دارید مقاله اقامت از طریق کار در آذربایجان که از سوی موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE  با ارائه ی تمام مطالب و قوانینی که از طرف دولت آذربایجان برای موضوع اقامت از طریق کار در آذربایجان شده است، هرگونه ابهام و ایرادات شما را در خصوص امکان کار در آذربایجان، رفع می کند و همچنین شرایط و الزامات  کار در آذربایجان را پاسخ می دهد. پس از مطالعه این مقاله ، شما با تمام جزئیات این موضوع آشنا می شوید و قادر هستید با آگاهی و درک کاملی از امکانات کار در آذربایجان، و چگونگی اخذ اقامت از طریق کار در آذربایجان، تصمیم مناسبی را برای آینده ی خود اتخاذ نمایید. موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE  که با افتخار اعلام می نماید، بزرگترین موسسه مهاجرتی در خاورمیانه است با کادری از مشاوران و وکلای برجسته در زمینه ی مهاجرت، با بیش از ده سال سابقه، شما را در انتخاب های سرنوشت سازتان یاری می نماید.

به طور کلی ۶ نوع ویزا در آذربایجان وجود دارد:

 • ویزای ترانزیت
 • ویزای توریستی
 • ویزای تحصیلی
 • ویزای بشردوستانه
 • ویزای کاری
 • ویزای مهمان

ما در این مقاله به طور مشخص در مورد اقامت از طریق کار در آذربایجان سخن می گوییم.

کشور آذربایجان قانونی را با عنوان قانون مهاجرت کاری جمهوری آذربایجان به تصویب رسانده است، که لینک آن در پایان مقاله اقامت از طریق کار در آذربایجان از سوی موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE در اختیار هم وطنان گرامی، قرار گرفته است و ما گلچینی از مطالب مهم آن را برای شما ترجمه نمودیم.

آشنایی با اصطلاحات اقامت از طریق کار در آذربایجان

در این قانون اصطلاحات زیر تعریف شده است:

 • مهاجرت کاری به معنی تغییر مکان محل اقامت اشخاص حقیقی برای انجام فعالیت های.
 • مهاجرت کاری خانگی به معنی تغییر محل اقامت شخص حقیقی به منظور انجام فعالیت های کاری در داخل سرزمین جمهوری آذربایجان.
 • مهاجر کاری یک شخص حقیقی می باشد که از یک کشور به کشور دیگر برای انجام فعالیت های کاری مهاجرت می کند.

اقامت از طریق کار در آذربایجان برای بی تابعیت ها

هر بیگانه و بدون تابعیت بالای ۱۸ سال که توانایی جسمی نیز دارد، این حق را دارد که فعالیت های کاری را در سرزمین آذربایجان انجام دهد.

شرایط اقامت از طریق کار در آذربایجان

 • یک شغل خالی وجود داشته باشد که مورد تقاضای آن دسته از اتباع جمهوری آذربایجان نباشد که مهارت و شرایط مورد نیاز برای چنین شغلی را داشته باشند.
 • ناتوانی خدمات اشتغال برای پاسخگویی به نیاز کارفرمایان در هزینه های منابع کار نیروی انسانی محلی.
 • مهاجرت نیروی کار مربوطه تحت معاهدات بین المللی که جمهوری آذربایجان یک طرف آن می باشد.

اقامت از طریق کار در آذربایجان برای خارجیان:

خارجیانی که خارج از جمهوری آذربایجان اقامت دارند یا در داخل جمهوری آذربایجان مقیم هستند، می توانند توسط نهادهای قانونی یا اشخاص حقیقی ای که مطابق آیین و اصول ایجاد شده اند در جمهوری آذربایجان به استخدام گرفته شوند. برای استخدام خارجیان، اشخاص حقیقی یا نهاد های حقوقی باید مجوز مخصوص را به دست آورند. بیگانگان نیز برای کار کردن در سرزمین جمهوری آذربایجان پس از گرفتن مجوز فردی برای انجام فعالیت های کاری، اجازه کار دارند.

خارجیانی که برای اقامت از طریق کار در آذربایجان وارد جمهوری آذربایجان می شوند و تحت شرایط این قانون فعالیت های کاری در جمهوری آذربایجان انجا می دهند، باید به طور رسمی مهاجر کاری تلقی گردند. مجوز فردی اعطا شده به بیگانگان برای انجام فعالیت های کاری باید به عنوان یک سند و مدرک که حاکی از وضعیت مهاجر کاری است لحاظ شود.

مجوز های فردی برای اقامت از طریق کار در آذربایجان

مجوز های فردی جهت انجام فعالیت های کاری ارائه می شوند. بیگانگان می توانند از طریق نهاد های قانونی یا اشخاص حقیقی که می خواهند آنها را استخدام کنند، برای مجوز فردی، اجازه انجام فعالیت های کاری را از نیرو های اجرایی مربوطه جمهوری آذربایجان درخواست کنند. مدارک زیر باید توسط دفاتر رسمی یا معادل های دیگر آن تایید گردند تا ضمیمه ی درخواست مجوز کار شود:

 • درخواست
 • مدارکی که شهادت دهنده ی صلاحیت مورد نیاز برای انجام کار هستند.
 • دعوت نامه ی رسمی کارفرما یا شخص بیگانه.
 • مدارک پایه ای مورد نیاز برای استخدام شخص بیگانه در جمهوری آذربایجان.

در نظر داشته باشید که درخواست ها برای گرفتن مجوز باید در طول یک دوره ی یک ماهه ارائه گردند. شرایط مجوز کاری برای انجام فعالیت های کاری باید مطابق با قرارداد کار باشد اما از یکسال بیشتر نخواهد بود. همچنین شرایط مجوز کار برای انجام فعالیت های کاری می تواند به طور طولانی مدت به مدت یکسال یا بیشترنیز باشد اما به کلاً برای ۴ سال می باشد.

مجوز فعالیت های کاری برای اقامت از طریق کار در آذربایجان در موارد زیر رد می شود:

 • فقدان مجوز کارفرمای مربوطه
 • ارائه مدارک غلط و اشتباه
 • ارائه مدارک و اسناد ناقص
 • فقدان زمینه ی استخدام بیگانگان در جمهوری آذربایجان و امکان پاسخگویی به نیاز کارفرما به هزینه های منابع انسانی محلی
 • زمانی که ورود بیگانگان به جمهوری آذربایجان تحت شرایط مقرر شده در قوانین ممکن نباشد.

مقررات مجوز و شرایط اقامت از طریق کار در آذربایجان

مجوز استخدام خارجیان در جمهوری آذربایجان و اقامت از طریق کار در آذربایجان باید توسط نیرو های اجرایی مربوطه مطابق با قانون جمهوری آذربایجان به نهاد های حقوقی و اشخاص حقیقی ارائه گردد. شرایط اعطای چنین مجوزی نباید بیشتر از یک دوره ی یکساله باشد.

قوانین ورود، ترک و اقامت از طریق کار در آذربایجان

قوانین ورود، ترک و اقامت از طریق کار در آذربایجان مطابق با این قانون و قوانین دیگر جمهوری آذربایجان تنظیم شده است. ویزا و مجوز برای اقامت بیگانگانی که در کشور های خارجی زندگی می کنند و می خواهند برای انجام فعالیت های کاری به آذربایجان وارد شوند، باید تحت درخواست نیروی اجرایی مربوطه که مجوز انجام کار در جمهوری آذربایجان را می دهد، اعطا شود. مهاجران کاری حق دارند که به قرارداد کاری شان مطابق این قانون، خاتمه دهند و در این صورت باید سریعاً جمهوری آذربایجان را ترک کنند. نهاد های قانونی و اشخاص حقیقی ثبتنام شده در جمهوری آذربایجان مسئول فرار این قانون مطابق با جمهوری آذربایجان هستند.

اخراج مهاجران کاری از جمهوری آذربایجان:

اگر شخصی که با اقامت از طریق کار در آذربایجان به آذربایجان سفر کرده است ، از مقرراتی که توسط این قانون تنظیم شده چشم پوشی کند، فعالیت کاری غیرقانونی انجام داده است و اگر زمینه های دیگر تنظیم شده ی این قانون، وجود داشته باشد باید از سرزمین جمهوری آذربایجان خارج گردد و همه ی هزینه های مربوط را که توسط نهاد حقوقی یا شخص حقیقی که او را استخدام کرده به او پرداخت شده، بازگرداند.

تعهدات مهاجران اقامت از طریق کار در آذربایجان و کارفرمایان

مهاجران کاری باید متعهد باشند که:

 • قوانین و حقوق جمهوری آذربایجان و همچنین قواعد و مقررات اقامت و ماندن در جمهوری آذربایجان را رعایت نمایند.
 • مجوز فردی برای انجام فعالیت های کاری در جمهوری آذربایجان مطابق با آیین و اصول ایجاد شده را کسب کنند.
 • شرایط موجود در قرارداد کاری را رعایت کنند.
 • اگر هیچ شرایط دیگری برای ایجاد فرصت هایی جهت اقامت یک دوره ی جدید وجود نداشت و در صورت انقضا یا خاتمه ی شرایط قرارداد کاری، سرزمین جمهوری آذربایجان را ترک کنند.

همچنین کارفرمایان باید متعهد شوند که:

 • مجوز را مطابق با آیین و اصول ایجاد شده به دست آورند.
 • مطمئن گردند که مهاجران کاری که مقیم کشور های خارجی هستند و برای انجام فعالیت های کاری وارد جمهوری آذربایجان می شوند، مجوز اقامت را به دست آورده اند.
 • شرایط قرارداد کاری که با مهاجران کاری منعقد می شود را رعایت کنند.
 • شرایط خدمات و پرداختی که برای مهاجران کاری مهیا می کنند کمتر از شرایط پرداختی نباشد که برای اتباع آذربایجان در همان موقعیت در نظر گرفته شده است.
 • نیروهای اجرایی مربوطه جمهوری آذربایجان را راجع به موارد فرار شرایط ایجاد شده در قرارداد کار و ختم قرارداد کار در جمهوری آذربایجان مطلع کنند.
 • مدارک و اسناد لازم را برای مهاجران کاری در رابطه با فعالیت های کاری آنها در جمهوری آذربایجان آماده نمایند.

حفاظت اجتماعی در اقامت از طریق کار در آذربایجان

مهاجران کاری در انجام فعالیت های کاری و حقوق امتیازات اجتماعی (به جز مقررات بازنشستگی) با اتباع جمهوری آذربایجان برابرند. مقررات بازنشستگی مهاجران کاری باید مطابق با معاهدات دو جانبه یا چند جانبه ی بین المللی که جمهوری آذرببایجان یک طرف آن است تنظیم می گردد. دیگر شرایط ترقی و بهبود امتیازات اجتماعی برای متقاضیان اقامت از طریق کار در آذربایجان می تواند در قرارداد کاری بین کارفرما و مهاجر کاری درنظر گرفته شود.

حفاظت اجتماعی از اعضای خانواده متقاضیان اقامت از طریق کار در آذربایجان

اعضای خانواده مهاجران کاری در انجام فعالیت های کاری و امتیازات اجتماعی با اعضای خانواده اتباع آذربایجان برابر هستند. مهاجران کاری که در جمهوری آذربایجان اقامت دارند و کار می کنند، باید مالیات ها را مطابق با قانون جمهوری آذربایجان بپردازند.

سهمیه ی مهاجرت کاری برای اقامت از طریق کار در آذربایجان

به منظور تنظیم مقررات مهاجرت کاری به جمهوری آذربایجان، سهمیه مهاجرت کاری برای هر سال باید مشخص باشد. نیرو های اجرایی مربوطه باید فعالیت های کاری بیگانگان در جمهوری آذربایجان را کنترل کنند، حقوق آنها و امتیازات اجتماعی و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی را که به امر مهاجرت کاری و اجرای این قانون می پردازند را تضمین نمایند.

قانون اقامت از طریق کار در آذربایجان شامل افراد زیر نمی شود:

 • کسانی که به طور دائم در کشور محل اشتغال اقامت دارند.
 • کسانی که وضعیت پناهنده بودن دارند.
 • کسانی که پناهنده سیاسی هستند.
 • کسانی که تحت عنوان بیزینس خصوصی ثبت نام شده اند و فعالیت دارند.
 • مدیران سازمان هایی که تحت موافقت نامه های بین المللی تاسیس شده اند.
 • کارکنان نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی
 • کارمندان سازمان های بین المللی
 • کسانی که در یک سفر کاری هستند.
 • کسانی که به طور رسمی فعالیت های مذهبی انجام می دهند و در سازمان ها و انجمن های مذهبی ثبت نام شده اند.
 • کسانی که در یک دوره ای از تعطیلات در قالب برنامه های آموزشی عالی شرکت کرده اند.
 • کارکنان رسانه های معتبر
 • ملوانان
 • هنرمندان و بازیگران
 • پروفسور ها، استادان و معلمانی که به برنامه های موسسات آموزش عالی دعوت شده اند.

فعالیت کاری اتباع خارجی در آذربایجان در حال حاضر آسان تر شده است؛ چرا که فرصت های بیشتری برای کارکردن مهیا شده است که هیچ گونه اجازه مخصوصی هم نمی خواهد. کابینه وزیران آذربایجان قواعد اقامت موقت و مهاجرت کاری برای اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت را اصلاح نموده است که پیرو آن حلقه هایی را دایر کرده تا اتباع خارجی را بدون احتیاج به اجازه مخصوصی برای اقامت از طریق کار در آذربایجان بیاورد.

فرمان اخیر ریاست جمهوری نیز قانونی را ایجاد کرده که خارجی ها می توانند در آذربایجان برای ۳ ماه بدون داشتن مجوز مخصوصی کار کنند. در این کار، آنها توسط سازمان های دولتی و یا شرکت هایی با مشارکت دولت به عنوان مشاور، مربی و … دعوت می گردند. بنابراین حلقه ای از افراد شامل اشخاص حقیقی و حقوقی محلی تحت فرمان مربوطه، ممکن است متخصصان خارجی را در یک تعداد از رشته های کاری برای ارائه خدمات به کار بگمارند.

نتیجه گیری در مورد اقامت از طریق کار در آذربایجان

امروزه جمهوری آذربایجان به تعدادی از کنوانسیون های بین المللی ملحق شده  است و قوانین ملی خود را به استاندارد های بین المللی توسعه داده است و چارچوب قانونی قوی ای را در زمینه مهاجرت کاری ساخته است. در مقایسه با سال گذشته، حدود ۲۰ هزار نفر برای اقامت از طریق کار در آذربایجان ثبت نام کرده بودند؛ در سال حاضر این مقدار هم اکنون به ۳۰ هزار نفر افزایش پیدا نموده است. جمهوری آذربایجان به دلیل پیشرفت اقتصادی و سیاست موثر دولت برای ایجاد مشاغل جدید و بهبود استاندارد های زندگی  یک مقصد جذاب برای مهاجران است.

همه ی خارجیانی که مشتاقاقامت از طریق کار در آذربایجان هستند می توانند در وبسایت اداره مهاجرت آذربایجان درخواست بدهند تا اجازه ی کار را به دست آورند و یا دوره فعالیت کاری خود را تمدید نمایند. همانطور که مشاهده فرمودید کشور آذربایجان امروزه مهاجرین کثیری را جهت کار کردن به خود جذب کرده است، اگر شما هم به اقامت از طریق کار در آذربایجان علاقه مند شدید، می توانید هم اکنون با مشاوران وکلای برجسته ی موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE تماس حاصل کنید و از مشاوره های رایگان آنها در مورد اقامت از طریق کار در آذربایجان بهره مند گردید. موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE  به موفقیت و فردای شما می اندیشد.

اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

4 پاسخ
 1. بهنام خلیل پور
  بهنام خلیل پور گفته:

  با سلام
  بنده سه سال مسئول فنی و خط تولید کارخانه هستم . پنج سال سابقه کار حرفه ای اسانسور دارم . مسلط به افیس و کامپیوتر . دیپلم تجربی . 25 ساله
  میخواستم ببینم میتونم به باکو مهاجرت کرده و کار پیدا کنم .در ضمن ترک زبانم و اشنایی با زبان ترکی استانبولی و انگلیسی رو هم دارم

  پاسخ
  • m h
   m h گفته:

   سلام و عرض ارادت
   دوست ارجمند شما در صورت دانستن زیان می توانید به باکو رفته و در آنجا کارفرما پیدا کنید و قرارداد کاری منعقد نمایید.

   پاسخ
 2. علی ترابی
  علی ترابی گفته:

  با سلام
  بنده ۳۵ ساله و دارای فوق دیپلم مکانیک و ۱۵ سال سابقه تراشکاری با مدرک تراشکاری درجه یک از سازمان فنی و حرفه ای و مسلط به زبان ترکی آذری آیا امکان کار در آذربایجان برای بنده هست؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون و سپاسگذارم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *