تابعیت کشور آمریکا

تابعیت کشور آمریکا از چه طریقی ممکن است؟نظام تابعیت، فرآیند قانونی است که طی آن، اشخاص تحت حمایت سیاسی و معنوی دولتی در خواهند آمد. تابعیت ایالات متحده آمریکا، وضعیتی است که مستلزم حقوق ویژه، تکالیف و مزایا می­باشد. مبنای تابعیت در ایالات متحده سیستم خاک و  سیستم خون می باشد که سیستم خاک آن مورد توجه اشخاص کشورهای دیگر قرار گرفته است.آیا علاقه مند به گرفتن تابعیت کشور آمریکا هستید؟آیا درباره تابعیت کشور آمریکا اطلاعاتی دارید؟ تابعیت کشور آمریکا از چه راه هایی ممکن است؟آیا از هزینه های تابعیت کشور آمریکا اطلاع دارید؟تابعیت کشور آمریکا چه قوانینی دارد؟برای اخذ تابعیت کشور آمریکا چه سنی قانونی است؟

اهمیت موضوع تابعیت در کشور آمریکا به اندازه ای است که بخشی از قواعد و قوانین مربوط به این موضوع را در قانون اساسی خویش ذکر نموده است و وضع سایر قواعد مربوط به آن را به کنگره واگذار کرده است. تحولات اعطا و ترک تابعیت تا کنون موجب اصلاح قانون تابعیت در سال­های 1868 ، 1952 و 2001 به وسیله کنگره شده است.

کلیدواژه ها: تابعیت، ایالات متحده آمریکا، اصل خاک، اصل خون

 

مقدمه:

تابعیت، ارتباطی است که از طریق آن، فردی با کشوری پیوند پیدا خواهد نمود و از حمایت­های سیاسی و معنوی آن دولت، برخوردار خواهد شد. بدون شک، اشخاص، به دنبال تابعیتی خواهند بود، که در آن سرزمین، شرایط و امکانات بیشتری در مقایسه با دیگر کشورها، داشته باشد. یکی از کشورهایی که، دریافت تابعیت آن، در سطح جهان، متقاضی فراوانی دارد، کشور آمریکا است که خود را اصطلاحاً land of opportunity یا سرزمین فرصت­ها نامیده است. به طوری که میلیون­ها نفر در سطح جهان، به امید آزمودن بخت خویش در لاتاری شرکت کرده تا به این مهم دست پیدا نمایند. در متن پیش رو قصد داریم، قواعد اعطای تابعیت در آمریکا را، از طریق اصل خاک و اصل خون بررسی نماییم.

 

نظام حقوقی آمریکا :

ایالات متحده آمریکا از کشورهای انگلو ساکسون است که سرزمین مادری آن انگلستان می باشد. نظام حقوقی این کشور مثل تمام کشورهای انگلو ساکسون کامن­لا است و ویژگی های یک نظام حقوقی کامن لا را دارد؛ بدین معنا که منابع حقوقی آن به ترتیب عرف، قانون موضوعه، دکترین وکتاب می باشد.

Welcome to Word

 

5 tips for a simpler way to work

عرفی که در آمریکا به عنوان منبع اصلی مورد توجه است؛ عرفی است که قضات با همکاری هیئت منصفه درجلسات دادگاه حکم می دهند.البته نباید قانون موضوعه ای که کنگره تصویب می کند را نادیده انگاشت. علی­الخصوص به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای جرم انگاری جرایم؛ که باید براساس قانون مصوبه کنگره انجام شود.

قوانین مربوط به تابعیت در قانون اساسی:

بند 2 بخش 2 اصل اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مقرر می­دارد:« هیچ کس تازمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالت متحده آمریکا نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب میگردد نمی­تواند نماینده مجلس شود.»

بند 3 بخش 3 اصل اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا­ مقرر می­دارد:«هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان اتخا ب مقیم ایالتی نباشد که در آن زمان انتخاب می­شود نمیتوانند سناتورش شود.»

چه کسی تبعه آمریکا محسوب می شود، تا بتواند به عنوان تبعه آمریکا حقوق و مزایای یک آمریکایی را داشته باشد؟

بند 4، بخش 8 ماده 1 قانون اساسی ایالات متحده، اختیار تصویب قانون یکسان تابعیت را به کنگره واگذار کرد.

کنگره در سال 1868 و 1952 و نیز در سال 2001 اصلاحیه ای بر قانون تابعیت نوشت.

ماده 1 اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده مقرر می­داردکه:«هر شخص که متولد آمریکاست یا تابعیت آمریکا را کسب کرده آمریکایی محسوب می شود. بر اساس این ماده اشخاص به دو روش می توانند تابعیت ایالات متحده را داشته باشند:

1- با بدو تولد که خود دو دسته دارد:

الف- سیستم خاک

ب- سیستم خون

الف) اگر شخص:

1) درسرزمین آمریکا متولد شده باشد.

سرزمین آمریکا شامل؛ کلمبیا، گوام، پورتوریکو، جزایر ماریانای شمالی و جزایر و یرجین ایالات متحده می­شود. با این حال، کودکانی که از بیگانگان دشمن در زمان جنگ و دیپلمات­ها و دیگر مقامات دولتی به رسمیت شناخته شده، در خاک آمریکا به دنیا بیایند، آمریکایی تلقی نخواهند شد. هم چنین، کودکانی که از والدین شناخته نشده در آمریکا یافت شوند، اگر زیر 5 سال باشند، آمریکایی تلقی خواهند شد مگر اینکه تا پیش از 21 سالگی، ثابت شود که در آمریکا متولد نشده است.

2) والدینی داشته باشد که تبعه یک کشور خارجی باشند اما آن کشور خارجی توانایی دیپلماتیک و اجرایی نداشته باشند (کشور تحت الحمایه)

3) والدینی داشته باشد که مقیم دایمی ایالات متحده باشند.

4) والدینی داشته باشد که در ایالات متحده تاجر هستند.

در مورد اشخاصی­ که از والدینی متولد شدند که به طور غیر قانونی به آمریکا مهاجرت کردند، دادگاه عالی به صراحت هیچ حکمی صادر نکردند. اما به طور عمومی فرض می­شود که تبعه آمریکا هستند.

ب)شخص متولد خارج از آمریکا تبعه آمریکا محسوب می شود. اگر :

1- والدین شخص در زمان تولد، تابعیت آمریکا را داشته باشند.

2- والدین با هم ازدواج کرده باشند.

3- حداقل یکی از والدین قبل از تولد فرزند ، در آمریکا زندگی کند، یا ساکن آمریکا باشد.

2- تابعیت اکتسابی:

برای کسب تابعیت ایالات متحده شرایط ذیل برای شخص لازم است:

1- حداقل 18 سال سن ، 2 و 5 سال اقامت دایم و قانونی، { اقامت تا سه سال کاهش می یابد} :

الف) اقامت دایمی را کسب کرده باشند.

ب) با یک تبعه آمریکا ازدواج کرده و 3 سال از ازدواجشان گذشته باشد.

ج) همسر شخص تابعیت آمریکا را قبل از تقاضای تابعیت آمریکا داشته باشد.

آنها باید حاقل برای 30 ماه از 60 ماه را قبل از تاریخ پر کردن تقاضای تابعیت ، به طور فیزیکی حضور داشته باشند.

3) شخص باید دارای اخلاق خوب باشد و آزمون تاریخ و حکومت آمریکا را طی کند .

4) بیشتر متقاضیان باید به زبان انگلیسی مسلط باشند به جز بومیانی که سکونت دایمی در آمریکا دارند.

اشخاصی که تابعیت آمریکا را کسب می کنند، نمی توانند ریس جمهور یا معاون رییس جمهور شوند.

تابعیت مضاعف و بی تابعیتی:

بر اساس مقررات ایالات متحده و همچنین نظر دادگاه عالی، تابعیت مضاعف از دیر وقت به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است و یک شخص می تواند حقوق و مزایای دو کشور را داشته باشد وتابع مسئولیت دو کشور باشد، صرف این واقعیت که حقوق شهروندی یک کشور را دارد به معنای انکار کشور دیگر نیست.

بر اساس آرای صادره از دادگاه عالی آمریکا شخصی که تابعیت آمریکا را کسب کرد، می تواند به تابعیت اصلی خود برگردد و همچنین به تابعیت آمریکایی باقی بماند و اگر شخصی تابعیت آمریکایی خود را ترک کرد به تابعیت آمریکایی خود باقی می ماند، حتی اگر هرگز به ایالات متحده بر نگردد.

اما قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا تابعیت مضاعف را تعریف نکرده و هیچ نظری به نفع یا ضرر تابعیت مضاعف نداده است و هیچ قانونی برای ممنوعیت تابعیت مضاعف وضع نکرد ولی برای کاهش تابعیت مضاعف طرحی ارائه داده است که نوعی سوگند وفاداری به رییس جمهور آمریکا بوده است که آن هم کاملاً اجرا نشده است.

در سال 1930 و 1955 با تصمیم هایی که در کنوانسیون لاهه گرفته شده است برای غلبه بر تابعیت مضاعف بدین نتیجه رسیده انند که شخص دوتابعیتی به وسیله هیچ کدام از کشورهای متبوع خود مورد حمایت سیاسی قرار نگیرد ولی در داوری دعاوی بین ایران و آمریکا با وجود اینکه دولت ایران تابعیت مضاعف را نپذیرفت ولی در این داوری درپرونده های مختلف مثل پرونده ناصر اصفهانیان رویه تابعیت غالب و موثر را پذیرفتند.

با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا سیستم خاک را پذیرفته و در عین حال سیستم خون را نیز در نظر داشته است، توانسته بی تابعیتی را تا حد امکان کاهش دهد.

 

نتیجه:

آمریکا کشوری با گوناگونی فرهنگی است که اخذ تابعیت آن همواره مورد توجه مردم در سراسر جهان بوده است. این کشور به همراه کانادا تنها کشورهای پیشرفته ای هستند که اخذ تابعیت آنها براساس سیستم خاک است و همانند کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزلند به دلیل داشتن سرزمین پهناور و جمعیت کم، مهاجرپذیر می باشند که به جهت صنعتی بودن نیاز به نیروی انسانی زیادی دارند به همین دلیل با ادغام سیستم خاک و مهاجرپذیری، این جمعیت و نیروی انسانی را در خود نگه می دارد.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *