دانشگاه فنی مادرید UPM

دانشگاه فنی مادرید UPM از نظر موقعیت جغرافیایی چه موقعیتی دارد؟ امروزه تحصیل در اسپانیا هدف بسیاری از متقاضیان تحصیل در خارج از کشور می باشد. دانشگاه فنی مادرید UPM از دانشگاه های شناخته شده ای هستند و در بین این دانشگاه ها ، دانشگاه هایی مانند Barcelona  ، MADRID، و دانشگاه هایی وجود دارند که دارای رنکینگ جهانی نیز هستند.شرایط تحصیل در دانشگاه فنی مادرید UPM را می دانید؟ برای تحصیل در دانشگاه فنی مادرید UPM به چه مدارکی نیاز است؟درباره دانشگاه فنی مادرید UPM چه می دانید؟آیا شما هم تمایل به دانشگاه فنی مادرید UPM دارید؟برای پذیرش در دانشگاه فنی مادرید UPM به چه مدارکی نیاز است؟برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه دانشگاه فنی مادرید UPM با موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE تماس حاصل نمایید.

تحصیل در اسپانیا و تحصیل در دانشگاه های TOP این کشور میتواند مدارج بالای علمی را برای این متقاضیان فراهم آورد.
باتوجه به امکانات بسیار کامل و مدرن این دانشگاه ها بر آن شدیم که اطلاعاتی مفید از سایت دانشگاه فنی مادرید (UPM) ترجمه نموده و در اختیار شما قرار دهیم.
یکی از بهترین دانشگاه های اسپانیا دانشگاه MADRID  می باشد که در این مقاله سعی بر این داریم تا در این باب اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.
در تماس با مشاورین موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE از آنها اطلاعات لازم و کافی را در زمینه ی شرایط دیگر دانشگاه MADRID  اخذ نمایید و مشاورین مجرب موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE با افتخار در خدمت شما و پاسخگویی تمامی سوالاتتان در این زمینه با افتخار خواهند بود .

پیشینه تاریخی دانشگاه MADRID :

دانشگاه فنی مادرید (UPM) در سال 1971 با ادغام مدارس و مؤسسات عالی و دانشکدههای فنی تأسیس شد. بااینحال سرآغاز موسسه به خیلی قبلتر برمیگردد. آموزش در بیشتر مراکز در طول سلطنت کارلوس سوم در قرن هجدهم دایر شد. در طول این سالها عملاً تنها همین مدارس در کشور ما آموزش مهندسی و معماری ارائه میدادند.
به همین دلیل بدون هیچ‌گونه اغراقی میتوان گفت که مدارس معماری و مهندسی نقش بسیار چشمگیری در تاریخ فنّاوری اسپانیا دارند.
خلق، توسعه، انتقال و انتقاد علم، فنّاوری و فرهنگ از اهداف دانشگاه فنی مادرید محسوب میشوند. به همین منظور در مؤسسات و مراکز پژوهشی خود تغییرات رخ‌داده در جامعه بیرونی را همانندسازی کرده و توسعه میبخشد. به همین دلیل این دانشگاه درعین‌حال هم دارای شناخت ملی و هم بینالمللی است، بهعبارت بهتر دانشگاه فنی مادرید در سطح بینالمللی بسیار شناخته‌شده است و این موضوع به کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آن اشاره میکند.
پردیس و مراکز دانشگاه
پردیس دانشگاه سیوداد
دانشکده معماری
بندرها، کانالها و جادههای ETSI
دانشکده معماری نیروی دریایی و مهندسی دریا
دانشکده فنی و مهندسی ارتباطات و مخابرات
دانشکده علوم ورزشی و فعالیتهای بدنی (INEF)
دانشکده ساخت‌وساز
دانشکده مهندسی فضا و هوانوردی
ICE
دانشکده منابع طبیعی و مهندسی جنگلداری
دانشکده مهندسی بیوسیستم، مواد غذایی و کشاورزی
پردیس مادرید سیوداد
دانشکده مهندسی صنایع
دانشکده مهندسی انرژی و معدن
دانشکده مهندسی و طراحی صنعتی
دانشکده مهندسی عمران
پردیس مونتهگانسهدو
دانشکده مهندسی کامپیوتر
پردیس سور (جنوبی)
دانشکده مهندسی نقشهبرداری، زمین سنجی و نقشهبرداری زمینی
دانشکده مهندسی مخابرات و سیستم
دانشکده مهندسی دستگاه‌های کامپیوتری
مراکز مرتبط با دانشگاه
دانشکده طراحی مُد مادرید
نمایندگی و نهادهای دولتی
شورای اجتماعی
هدف شورای اجتماعی بهعنوان ساختار مشارکتی مؤسسات اجتماعی در دانشگاه، همانطور که در قانون شوراهای اجتماعی دانشگاههای دولتی جامعه مادرید تصویب‌شده، ایجاد ارتباطی میان محیطهای مالی و تجاری، بازرگانی، حرفهای، علمی و فرهنگی است. وظیفهاش برقراری ارتباط میان دانشگاه و بخشهای فوقالذکر و کل جامعه و درعینحال کمک کردن به آن است.
شوراهای اجتماعی برای تحقق این امر و نقش آن بهعنوان توازن میان آنچه ممکن است متناقض و ناسازگار بنماید نظیر استقلال دانشگاه و نظارت خارجی از سوی مؤسساتی که نمایندهی جامعه هستند، دست فعالیتها و ابتکاراتی میزنند که با حضور خود در آن به ارتباط میان جامعه و دانشگاه کمک میکند. انتشار این فعالیتها و ابتکارات و همچنین نتایج آن مسئولیت کلی شورای اجتماعی محسوب میشود.
به همین دلیل شورای اجتماعی ما در دانشگاه فنی مادرید و همچنین انجمنهای بحث و گفتوگو، با انتشار مطالعات انجام‌شده در مرکز خود و تهیهی گزارش در هرسال تحصیلی، تصمیم به ساختن یک صفحهی وب‌سایت اینترنتی گرفته است که بیتردید راهی شفاف و دقیق برای دسترسی به اطلاعاتی دربارهی تحقق مسئولیتهای تحمیل‌شده به ما توسط قانون خواهد بود.
سنای دانشگاه MADRID
سنا دانشگاه بهعنوان نمایندهی جامعه دانشگاهی محسوب میشود. این انجمن بر مدیریت دانشگاه فنی مادرید نظارت دارد و رفتار عمومی را در زمینههای مختلف زندگی دانشگاهی تعیین میکند.
شورای حاکم
شورای حاکم دانشگاه فنی مادرید را اداره میکند. فعالیتهای برنامهای و استراتژی آن و همچنین دستورات و روشهای اجرای آنها، زمینههای آموزشی، تحقیق، منابع اقتصادی و انسانی و تهیهی بودجه بر عهده این شورا قرار دارد. همچنین امور ذکرشده در قانون اساسی دانشگاهها و اعمال تصویب‌شده در اساسنامه کنونی را اجرا میکند.
بخش بازرسی دانشگاه
بخش بازرسی دانشگاه یک فرد معرفی شده است که مأموریت او رسیدگی به حقوق و آزادیهای مدرسین، دانشجویان و کارکنان مدیریت و خدمات است. هدف ما انجام کلیهی امور به روشی مؤثر و انسانی در همهی حوزههای دانشگاه فنی مادرید و بهویژه با دیدگاه بهبود مستمر کیفیت دانشگاه است.
ایمیل:
اگر قصد تماس با دانشگاه را داشتید میتوانید از طریق این ایمیل اقدام بنمایید:
oficina.defensor.universitario@upm.es
خدمات تلفنی:
چنانچه نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشید با شماره 91 336 36 51 از ساعت 10 تا 14 (برنامه زمانی موقتی) میتوانید تماس بگیرید.
مصاحبه شخصی:
چنانچه تمایل داشته باشید میتوانید قرار ملاقاتی با بازرس دانشگاه تنظیم کنید. از طریق تلفن تماس 91 336 36 51 یا ایمیل میتوانید قرار ملاقات تعیین کنید.
ثبتنام توسط خود متقاضی
در این روش دانشجو میتواند خودش کارهای گزینش و مدیریت ثبتنام و چاپ رسیدها را انجام دهد.
موتورهای جستوجو مناسب و حداقل نسخههای آنها:
اینترنت اکسپلورر 7.x
موزیلا فایرفاکس 3.6
سافاری 4.0.5
نوعی اعتبار برای انجام این روند لازم است که توسط پین کد دانشگاه قابل اجراست. این پین کد (PIN code) متشکل از چهار رقم در ارتباط با روز و ماه تولد دانشجو است.
پیشنهاد میشود که عدد در دفتر منشی مرکز یا توسط Change PIN تغییر داده شود.
دستیابی به اعتبار:
دانشجویان جدید و قدیمی بدون یک حساب UPM میتوانند در بخش New Intake Student Mail برای آن درخواست بدهند.
افراد ثبت‌نام‌شده در سال تحصیلی جاری یا قبلی بدون یک حساب ایمیل میتوانند در بخش Student Mail برای آن درخواست بدهند.
سایر دانشجویان از اعتبار حساب ایمیل خود استفاده کنند.
اطلاعات کلی
دارای 18 مدرسه و دانشکده
17 مرکز توسعه و تحقیق
دارای رشتههای مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، دورههای آموزشی برای اساتید دائمی، دورههای آموزشی تخصصی
دارای 17 کتابخانه
این دانشگاه در روابط بینالمللی نیز با 1617 دانشگاه توافقنامه دارد.
.
متقاضیان اخذ اطلاعات در زمینه تحصیل در دانشگاه MADRID  می توانند جهت اخذ مشاوره رایگان با مشاورین متخصص موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE تماس داشته و مشاوره رایگان اخذ نمایند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *