قوانین استرالیا

قوانین استرالیا همیشه برای افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را داشته اند همیشه جزو مواردی بوده است که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افرادی که خواهان مهاجرت به این کشور می باشند باید آشنایی کامل با قوانین استرالیا داشته باشند این کشور از قانون مدونی برخوردار می باشد و در مورد همه ی موارد اساسی و جزیی حقوق شهروندی برای شهروندان خود و مهاجرین صحبت کرده است موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE با کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری ومشاورین ارشد پاسخ گوی سوالات شما درباره ی قوانین استرالیا و مهاجرت به این کشور میباشند ما در قدم اول بایستی قوانین استرالیا را  بررسی کنیم وشرح کاملا مدونی از قوانین استرالیا برای شما بیان گردد.
در جهان نظام های حکومتی گوناگونی وجود دارند اساس این نظام ها در جوامع توسعه یافته بر پایه قوانین اساسی استوار می باشد در واقع قوانین هر کشور بنیاد نظام مهاجرتی و سیاسی ، اجتماعی آن کشور را شکل میدهد و روابط میان مردم و قوای مقننه مجریه و قضاییه را  مشخص میکند که این افراد در چه چارچوب هایی باید با یک دیگر در تماس باشند نظام حکومتی استرالیا و قوانین استرالیا بر پایه نظام حکومتی فدرال می باشد و شبیه نظام های فدرال آمریکا ، کانادا و انگلستان است و شباهت های اساسی به هم دارند و این تفاوت های ایجاد شده منجر به تفکبک میان  نظام های فدرالی مذبور شده است و در این نظام حکومتی برای تمامی اقشار و افراد قوانین مشخص شده اند و هر فردی در این کشور دارای جایگاه مشخص شده ایی از سوی حکومت استرالیا میباشند  ما در ادامه ی این مقاله سعی بر آن داریم که قوانین استرالیا و افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را دارا هستند را  بای شما بازگو کنیم که در تصمیم گیری شما تاثیر گذار باشد.

قوانین داخلی

ساختار نهاد های حکومتی در نظام فدرال استرالیا به این صورت تشکیل شده است که ملکه بریتانیا در صدر هرم نظام حکومتی این کشور قرار گرفته باشد و فرماندار کل وفرماندار ایالتی در یک رده قرار گرفته اند و در سطح پایین تر پارلمان دولتی و پارلمان فدرال جای دارد و تمامی این افراد و جایگاه ها توسط رای مستقیم مردم انتخاب می گردد.
دولت فدرال استرالیا به طور اساسی  از سه جزئ تشکیل یافته و قوانین استرالیابر اساس قوه مقننه ، قوه مجریه ، قوه قضاییه پارلمان استرالیا در واقع همان قوه ی مقنه این کشور اختصاص یافته و وظیفه ی قانون گذاری این کشور بر عهد ه ی این نهاد مهم و اساسی است که این نهاد تنها مرجع صلاحیت دار در وضع قوانین مقرر شده در چهار چوب قانون اساسی تنها پارلمان ها و قوه ی مقننه استرالیا این مهم را انجام می دهند.

دولت های ایالتی

دولت های ایالتی دارای قوانین اساسی خود میباشند که پایه و رویه آنها از قوانین استرالیا پیروی میکنند اما در تصویب و اجرای قوانین به صورت مستقل عمل می نمایند ولی خارج از قانون اساسی کلی اعمال نمیشود پس با این حال متوجه میشویم که هر ایالت استرالیا قوانین خاصه  و مستقل خود را نسبت به شهروندان خود دارند و هر ایالتی به نسبت دیگر ایالت ها مستقل عمل میکند و هر پارلمان ایالتی فرماندار ایلتی خود را برای اجرای قوانین انتخاب میکند و مسئولیت های آن را تشریح میکند و از اختیارات کاملا باایی برخوردار می باشند براساس اصل 108 قوانین استرالیا قوانین دولت های ایالتی در مواردی که تحت صلاحیت قانون گذاری فدرال باشد تا زمانی که این پارلمان قوانینی را در آن موارد وضع نکرده است ، دارای اعتبار میباشند . به هر حال قوانین دولت های ایالتی نبایستی ناسازگار با قوانین فدرال دولتی باشند در چنین مواقعی زمانی که تعارض قوانین بوجود آید قوانین دولت های فدرال قابلیت اجرا را دارند و برای مهاجرین نیز قوانین ایالت ها شامل آنها میشود که در بخش دیگر این مقاله به تفصیل به آن می پردازیم.

قوانین مهاجرت استرالیا

قوانین استرالیا برای مهاجرین قوانین مدونی تعیین نموده است که که افرادی که خواهان ورود به استرالیا هستند باید از این قوانین پیروی نمایند تا ورود آنها شکل قاونی به خود بگیرد. قوانین مهاجرت و راه های آن مشخص است و افراد میتوانند از راه های ازدواج ، تولد ، پناهند گی ، سرمایه و ثبت شرکت ،کار و تحصیل به استرالیا ارد شوند و افراد یکی از این طرق برای ورود انتخاب نمایند.
ازدواج به این صورت می باشد که فرد متقاضی که خواهان ورود به استرالیا است باید فردی که تابعه ی این کشور می باشد ازدواج کند و به واسطه ی این ازدواج دولت استرالیا به این فرد اقامت این کشور رابدهد و ازدواج از طرق قوانین استرالیا است و فرد استرالیایی باید از لحاظ کار و توان مالی و جایگاه شرایط مناسبی را داشته باشد که بتواند یک فرد دیگر را  نیز ساپورت نماید و از لحاظ هزینه ها مشکلی نداشته باشد تا سربار دولت  استرالیا  گردد.
تولد ، فرد مهاجری که به استرالیا وارد شده است به واسطه تولد فرزندش در این خاک با شرایط خاص که ده سال از تولد تین فرزند در خاک استرالیا گذشته باشد میتوانند درخواست اقامت دائم این کشورا بکنند قانون استرالیا از اصل خون دارد پیروی میکند و فرزند متولد شده تا قبل از ده سال از تابعیت پدر خود را دارد و از دیگر گزینه های مورد توجه بسیاری از افراد همین راه میتواند باشد.
پناهندگی ، از راه های  پر تقاضای این روزهای مهاجرت به استرالیا محسوب می گردد که دولت فدرال این کشور این سال ها قوانین محکمی را تصویب کرده اند برای پناهندگان به نحوی که نتوانند هر شخصی بخواهد از این طریق به این کشور ورود پیدا نماید زمانی که جان فررد در خطر باشد و فرد در کشور مبدا خود از لحاظ امنیت جانی در خطر باشد میتواند از دولت استرالیا درخاست  پناهندگی کند ولی این راه را ما به شما عزیزان پیشنهاد نمیکنیم چون که راه پر پیچ و خم خطرناکی است این روزه ها پناهندگی در استرالیا بسیار پر تنش و راه پیشنهادی ما به شما نمی باشد.
با در نظر گرفتن قوانین استرالیا، سرمایه گذاری و ثبت شرکت، در استرالیا از دیگر راه های ورود استرالیا محسوب میشود که یک اصل بسیار مهم باید رعایت گردد که یکی از شرکای آنها باید حتما سترالیایی باشد و و سهامی از شرکت برای آن تابعه ی استرالیا باشد و دارای 51 درصد این شرکت برای این فرئ و مابقی برای فرد مهاجر باشد
مهاجرت کاری با توجه به قوانین استرالیا ، یک پیشنهاد کاری از جانب یک کارفرما از استرالیا باشد که همچون این فرد دارای استرالیا حضور نداشته باشد و تمام آگهی ها داده شده باشد و یا این که از اسکیل ها استفاده کنند و نیروی متخصص خارجی بتوانند به استرالیا برای کار ورود پیدا کنند.
مهاجرت تحصیلی ، با توجه به قوانین استرالیا یکی از جذاب ترین گزینه ای ورود به استرالیا گزینه ی تحصیلی است که افراد متقاضی میتوانند به بهانه ی تحصیل به این کشور ورود پیدا کنند و بعد از تحصیل کار پیدا کنند و اقامت دائم استرالیا را کسب کنند ولی سن و مدرک تحصیلی برای ورود به این کشور بسیار مورد اهمیت می باشد.
از آنچه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت روشن  می شود که طراحان قوانین استرالیا در برقراری نظام حکومتی این کشور به دنبال استقرار یک نظام فدرال هماهنگ بوده اند هدف این طراحان در ارائه چنین نظام هماهنگی آن بوده است که قدرت های مرکزی و منطقه ایی در چهار چوب نظام فدرال به اجرای اختیارات و صلاحیت های خود بپردازد و تا حد امکان از هرگونه انطباق و تعارض صلاحیت ها جلوگیری گردد. به هر حال این پیش بینی صورت گرفت که یک نظام فدرال ممکن است با مسائلی در زمینه تصمیم گیری رو به رو شود و بنابراین نیاز به یک ابزار قانونی برای حل و فصل اختلافات ناشی از تصمیم گیری در میان سطوح مختلف دولتی در استرالیا بود .
در این راستا بود که دیوان عالی استرالیا به عنوان مرجع صلاحیت دار انتخاب شد تا در صورت هرگونه اختلاف نظر در اجرای صلاحیت های دولت فدرال و دولت های ایالتی ، تصمیم نهایی را در چهارچوب قوانین استرالیا اتخاذ نماید موسسه مشاوره ای و مهاجرتی MIE بزرگترین موسسه مهاجرتی خاورمیانه با کادری مجرب از وکلای پایه  یک دادگستری و مشاورین ارشد پاسخ گوی شما در باره ی قوانین استرالیا و مهاجرت به استرالیا هستند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *