قوانین انگلستان

ایا از قوانین موضوعه و رویه قضایی در قوانین انگلستان با اطلاع هستید؟ ایا با نظام و قوانین مهاجرتی در انگلستان آشنا هستید ؟ تاثیر قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین انگلستان چگونه است؟ جایگاه اجرایی قوانین حقوق مدنی و جزایی در قوانین انگلستان چگونه است ؟ چگونگی طبقه بندی قوانین مهاجرتی انگلستان ؟ قانون انگلستان نظام مهاجرتی غیر مدون حاکم بر انگلستان است که شامل حقوق جزا و قانون مدنی می گردد.
قوانین انگلستان به صورت رسمی تدوین نشده است: ماهیت قوانین غیر مدون انگلستان این است که توسط قضات در دادگاه و با استفاده از اساسنامه و رویه قضایی (رای بر مبنای سابقه موجود) موارد قبلی شکل می گیرد. رای دیوان عالی بریتانیا به عنوان بالاترین دادگاه تجدید نظر مدنی انگلستان در هر دادگاه دیگری نیز الزام آور می باشد.
برخی احکام از قوانین مشتق شده اند؛ برخی دیگر که به عنوان قوانین عرفی و غیر مدون شناخته می شود، بر اساس احکام قضایی قبلی است. به عنوان مثال، قتل نوعی جرم عرفی است و طبق قوانین مجلس شکل نگرفته است. قوانین عرفی توسط مجلس قابل اصلاح و یا لغو می باشد؛ برای مثال، مجازات قتل در حال حاضر محکومیت زندگی اجباری به جای مجازات اعدام می باشد.

حقوق کیفری انگلستان

اصول اصلی حقوق کیفری انگلستان برگرفته از قانون عرفی می باشد. ارکان اصلی جرم عنصر مادی (انجام کاری که به لحاظ کیفری ممنوع است) و نیت یا عنصر مجرمانه (داشتن پیش زمینه ذهنی جنایت، که معمولاً نیت انجام آن یا بی پروایی است) می باشد.طبق قوانین انگلستان دادستان باید ثابت کند که یک فرد رفتار تهاجمی داشته است، و یا اینکه متهم برخی وظایف از پیش موجود برای جلوگیری از پیامد کیفری داشته است. انواع جرایم مختلف شامل جرایم شناخته شده مانند قتل غیر عمد، قتل، دزدی و سرقت تا مجموعه ای از جرایم قانونی می شود. برآورد شده که در انگلستان، تعداد 3500 نوع جرم جنایی وجود دارد. دفاعیات خاصی امکان دارد در مورد جنایات وجود داشته باشد که شامل دفاع از خود، قصد، ضرورت، فشار و در مورد اتهام قتل، با توجه به قوانین مربوط به قتل در سال 1957، کاهش مسئولیت و تحریک و در موارد بسیار نادر نجات از پیمان خودکشی می شود. اغلب پیشنهاد می شود که انگلستان باید قوانین کیفری خود را در قانون انگلستان تدوین کنند، اما در گذشته هیچ گونه حمایت قاطعی از آن نشده است.

حقوق اداری انگلستان

حقوق اداری انگلستان شاخه ای از حقوق عمومی انگلستان در رابطه با ترکیب، روش ها، قدرت، وظایف، حقوق و تعهدات نهادهای عمومی می باشد که سیاست های عمومی را اداره می کند. قاعده کلی این است که مقامات دولتی یا اجرایی باید منصفانه، منطقی و با توجه به قانون عمل کنند. ماهیت اصلی قانون همین می باشد.

قانون انگلستان

مطابق قوانین انگلستان، انگلستان دارای سه نظام حقوقی می باشد، که هر کدام در منطقه جغرافیایی خاصی اجرا می گردد. اول، قوانین انگلستان که در انگلیس و ولز اعمال می شود. دوم، قانون ایرلند شمالی، که در ایرلند شمالی اعمال می شود و بر اساس اصول قانون عرفی است. سوم، قانون اسکاتلند که در اسکاتلند اعمال می شود و یک سیستم کثرت گرا بر اساس اصول قانون مدنی همراه با عناصر قانون عرفی و قدمت آن به قرون وسطی می باشد. با این که انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند در جزییات قوانین عرفی و برابری تفاوت هایی دارند و با این که برخی صلاحیت های قانونی در ایرلند شمالی، اسکاتلند، ولز و لندن تفویض شد، اما قانون در برخی زمینه های اساسی در سراسر انگلستان اعمال می گردد.
انگلستان دارای نظام حقوقی واحد نیست چرا که این نظام توسط اتحادیه سیاسی کشورهای مستقل ایجاد شده است. ماده 19 معاهده اتحاد، با توجه به قوانین اتحاد در سال 1707 است، که طبق آن پادشاهی بریتانیا شکل گرفت اما وجود نظام حقوقی جداگانه اسکاتلند تضمین شد. قانون اتحاد در سال 1800، که به موجب آن بریتانیای کبیر و ایرلند به بریتانیا و ایرلند کبیر تبدیل شد، حاوی چنین مفادی نیست اما اصل وجود دادگاه های جداگانه در ایرلند حفظ شد، که طبق آن ایرلند شمالی بخشی از خاک انگلستان است.
دیوان عالی انگلستان بالاترین دادگاه کشور برای تمام پرونده های جنایی و مدنی در انگلستان و ولز و ایرلند شمالی و همه پرونده های مدنی در قانون اسکاتلند می باشد. قوانین انگلستان؛ دیوان عالی کشور در اکتبر سال 2009، جایگزین کمیته استیناف مجلس اعیان گردید. در انگلستان و ولز، نظام دادگاهی توسط دادگاه ارشد انگلستان و ولز هدایت می شود که متشکل از دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی عدالت (برای موارد مدنی) و دادگاه سلطنتی (برای موارد کیفری) است. دادگاه های ایرلند شمالی دارای الگوی یکسان است. در اسکاتلند دادگاه عالی در موارد مدنی و دیوان عالی دادرسی در موارد جنایی صلاحیت دارد. دادگاه های محلی هیچ معادلی در خارج از اسکاتلند ندارند، چرا که به هر دو موارد جنایی و مدنی رسیدگی می نمایند.
کمیته قضایی هیات مشاورین سلطنتی بالاترین دادگاه تجدید نظر در چند کشور مشترک المنافع، سرزمین های متعلق به بریتانیا، و جزیره های وابسته به تاج و تخت بریتانیا می باشد. دادگاه های مهاجرت نیز تحت صلاحیت بریتانیا وجود دارد که شامل دادگاه پناهندگی و مهاجرت و کمیسیون تجدید نظر ویژه مهاجرت می گردد. دادگاه های اشتغال و درخواست اشتغال در سراسر بریتانیا اما نه در ایرلند شمالی صلاحیت دارد.
با در نظر گرفتن قوانین انگلستان، دادگاه انگلستان و ولز توسط دادگاه ارشد انگلستان و ولز هدایت می شود که متشکل از دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی عدالت (برای موارد مدنی) و دادگاه سلطنتی (برای موارد کیفری) است. دیوان عالی بالاترین دادگاه کشور در رابطه با دادخواست تجدید نظر کیفری و مدنی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است و رای آن در هر دادگاه دیگر صلاحیت دارد. دادگاه تجدید نظر می تواند رای دادگاه های پایین تر از جمله دادگاه شهری (مدنی) و دادگاه جنحه (جنایی) را رد نماید. دادگاه عالی همچنین ممکن است در بررسی قضایی رای اجرایی دولت و صلاحیت آن را لغو کند. پیکره نهایی درخواست تجدید نظر در تمام پرونده های جنایی و مدنی در انگلستان و ولز (و ایرلند شمالی، و در تمام پرونده های مدنی در قانون اسکاتلند) دیوان عالی کشور انگلستان است که در اکتبر 2009 برای این مسئولیت جایگزین کمیته استیناف مجلس اعیان شد (که معمولاً “مجلس اعیان” نامیده می شود).
مجلس انگلستان شامل دو مجلس اعیان و مجلس عوام است. مجلس اعیان شامل دو نوع مختلف از اعضا می شود: اعضای معنوی (اسقف ارشد کلیسای انگلستان) و اعضای دیگر (طبقه اشراف)؛ اعضای آن از طرف مردم انتخاب نمی شود. مجلس عوام توسط مردم انتخاب می گردد. این دو مجلس در اتاق های جداگانه در کاخ وست مینستر (که معمولاً به عنوان “پارلمان” شناخته می شود) در شهر وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می دهند. طبق مجمع قانون اساسی تمام وزرای دولت، از جمله نخست وزیر عضوی از مجلس عوام یا مجلس اعیان می باشند.
موسسه مشاوره ای MIE  با برخورداری از بهترین وکلای مهاجرتی و اگاه از قوانین انگلستان به ارائه خدمات مهاجرتی با بهترین کیفیت در امر مشاوره می پردازد .خدماتی هم سطح با کیفیت روز دنیا ارائه می نماید و بدین وسیله تحولی عظیم در حوزه وکالت و مشاوره مهاجرتی ایجاد نموده است . موسسه مشاوره ای MIE به شما کمک میکند که برای زندگی در انگلستان آماده شوید، با اعتماد به نفس شروع کنید و مطمئن شوید که آینده موفقی در پیش رو دارید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *